Oppimateriaalissa perehdytään lämmitystekniikan perusteisiin, laitteisiin, lämmitystekniikassa käytettäviin materiaaleihin sekä työtapoihin.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.