Suomen EU-T&K-sihteeristön sivulla on informaatiota 7. puiteohjelmasta sekä EU:n tutkimuspolitiikasta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.