Sivuilla kuvataan NOVA'n ryhmän yritystä rakentaa Kiinassa muinoin käytössä olleen mallin mukainen kaarisilta luonnonmateriaaleista. Taustatietoa bambusta ja sen käyttömahdollisuuksista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.