Salme Korhosen vuonna 2005 laatima täydennys aikaisempaan, vuoteen 1989 päättyneeseen bibliografiaan. Aihetta on nyt käsitelty hieman entistä laajemmin.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.