Merenkurkun alueen sekä Suomen että Ruotsin puolen luontoretkimahdollisuuksista kertova kokonaisuus. Sivuilla esitellään kohteet, erilaiset palveluntarjoajat ja reitit. Sivuilla kerrotaan myös alueen historiasta, geologiasta, luonnosta ja linnuista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.