Kokoomusopiskelijat esittelevät toimintansa, ideologiaansa sekä tapahtumia.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.