Opinnäyte analysoi alkuaineiden jaksollista järjestelmää sekä sen käyttöä kemian opetuksessa. Se sisältää kattavan kuvauksen jaksollisesta järjestelmästä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.