Oppimateriaali sisältää luvut Perustietoa kartoista, Karttaprojektiot, Karttoja eri käyttötarkoituksiin, Internet karttakirjastona, Kartat aluetutkimuksessa.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.