Potkukelkkailuoppaassa käydään läpi potkukelkkailun tekniikkaa, sen suorituspaikkoja, kilpapotkukelkkailua sekä välineitä: erilaisia potkukelkkoja, jalaksia, vaatetusta ja sopivia jalkineita.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.