Luetteloon on koottu tiedot valtakunnallisesti merkittävistä kulttuurihistoriallisista ympäristöistä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.