Saaristomeri.info sisältää tietoa Saaristomeren suojelusta, havainnoista ja muista ajankohtaisista asioista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.