Laaja hakemisto sisältää tuhansia taulukkolaskentaohjelmia, laskimia, kursseja, käsikirjoja, videoita, animaatioita jne. Jim Martindale on ylläpitänyt hakemistoa vuodesta 1994 lähtien.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.