FinELib sisältää elektronista materiaalia tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen tueksi. FinELib on useiden kirjastojen yhteinen konsortio ja elektronisten materiaalien käyttöoikeudet on konsortioon kuuluvilla kirjastoilla.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.