Lennarts limerickplock är en blogg vid Bloggen.fi med fokus på tillfällighetsdikt och verslek i limerickformat kring det mesta som kan röra Svenkfinland eller finlandssvenskar.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.