Oppimateriaali sisältää hygieniaosaamistestissä tarvittavat perustiedot elintarvikkeiden puhtaasta käsittelystä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.