Sivut käsittelevät viikinkiajan pronssiesineiden valantatekniikkaa kuvin ja tekstein.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.