Imppaamisen eli liiman, kynsilakan poistoaineen, puhdistusnesteiden yms. haistelun vaikutukset käyttäjään ja lääketieteelliset seuraamukset sekä aineiden sisältämien kemikaalien vaarat.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.