Engelsk- och svenskspråkig startsida med basinformation om de nordiska länderna. Sidorna innehåller en webbtidning och länksamling.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.