Sivuilla käsitellään lukion psykologian kurssiin sisältyviä teemoja; kehityspsykologia, kognitiivinen psykologia ja psykologinen tutkimus. Psykologisten käsitteiden sanasto.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.