Saaristomeren yleissivu. Saariston geologian, kalakantojen, rakennuskulttuurin, liikenneyhteyksien, kalastuksen, pyyntitapojen ja elinkeinojen historia.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.