Suomen kasvilajistoa käsitteleviä artikkeleita on kolme: Vuokot ja muut eteläinen kasvistoaines, Metsä- ja vesikasvit luonnehtivat Keski-Suomea, Pohjoinen lajisto lisääntyy Lappia kohden.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.