Portal för nyfinlandssvenskar m.fl. Ifisk är ett forum, där personer med utländsk bakgrund sammankommer för att umgås och utbyta information på svenska. Länkar till Ifisks Facebooksida och Twitter.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.