Mångsidig presentation av Utö, ett bysamhälle i Åbolands skärgård. Info om såväl historia som dagens serviceutbud - fotogalleri och rundvandring via fyren, lotsstationen, garnisonsområdet, hemmanen, bönehuset osv.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.