Oppaassa annetaan perustiedot verkkojulkaisun tekemiseksi. Pääpaino on HTML-kielellä ja yleisillä suunnitteluperiaatteilla.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.