2 träffar. Visar 1 - 2 träffar.
Anvisningar och regler för införande och registrering av begagnade bilar till Finland.
Webbplatsens språk: 
http://www.trafi.fi/sv/vagtrafik/besiktning/import_av_begagnat_fordon

Visa mera
Trafi utvecklar transportsystemets säkerhet, främjar trafikens miljövänlighet och svarar för de myndighetsuppgifter som anknyter till transportsystemet. På Trafis webbsidor finns information om luftfart, sjöfart, vägtrafik och båtliv.
Webbplatsens språk: 
http://www.trafi.fi/sv

Visa mera