3 träffar. Visar 1 - 3 träffar.
På FPA:s sida om studiestöd presenteras aktuell information om studiestöd. Blanketter för ansökning av studiestöd ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.kela.fi/in/internet/svenska.nsf/net/151001100937IL?OpenDocument

Visa mera
Finlands Akademis webbplats innehåller uppgifter om akademin och dess uppgifter, verksamhet och organisation. Det finns information om bl.a. styrelsen och forskningsråden samt deras medlemmar, akademiprogram, spetsforskningsenheter, samt om internationellt samarbete. Vidare finns ansökningsinformation och uppgifter om behandling av ansökningarna och finansieringsbeslut. Aktuella nyheter samt sökmöjlighet ingår också på sidan.
http://www.aka.fi/sv

Visa mera
På webbplatsen finns information om vård- och landskapsreformen, som är en av de största reformerna av förvaltningen och verksamhetsformerna som någonsin genomförts i Finland. Målet är att ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och andra regionala uppgifter överförs till de nya landskapen 1.1.2019.
Webbplatsens språk: 
http://alueuudistus.fi/sv/framsida

Visa mera