Bahá'í är en religion med uppskattningsvis 6 miljoner anhängare över hela världen. Den föddes 1844 i Persien och har sitt urspung i islam. Religionens anhängare i Esbo har en egen webbplats. På den svenska delen av sidan finns allmän information om baháí tron, information om verksamheten i Esbo samt länkar till andra resurser om Bahai.
Webbplatsens språk: 
http://www.kolumbus.fi/bahai/svenska.htm

Visa mera
Presentation av Soka Gakkai-rörelsen, dess stadgar och uppkomst. Fakta om buddhistisk livsfilosofi. Länkar till Soka Gakkaiföreningar världen runt.
Webbplatsens språk: 
http://www.ssgi.se

Visa mera
Webbplats för organisationen MIKI - Maharish Institut för Kreativ Intelligens. Information om TM. TM i arbetslivet presenteras i ett antal artiklar.
Webbplatsens språk: 
http://www.tm-meditation.se

Visa mera