Omfattande hemsida om fiskar och fiske. Sidorna innehåller bl.a. en databas över nordiska fiskarter och ett lexikon med fisktermer på 19 språk.
Webbplatsens språk: 
http://www.fiskbasen.se

Visa mera
Centralförbundet för fiskerihushållning är riksomfattande centralorganisation för främjande av och rådgivning inom fiskerihushållningen Presentation av förbundet och uppgifter om fiskerättigheter och -avgifter. Information om fiskeribranschen, yrkesfiske, fiskelag, fisket ur i historisk belysning. Undervisningsmaterial kring fisk- och skaldjursarter med kortfattad svensk-latinsk-finsk-engels-tysk-fransk ordlista ingår också.
Webbplatsens språk: 
http://www.ahven.net/svenska

Visa mera
Webbplats för Finlands yrkesfiskare, med uppgifter om fiskets utveckling, nät och ryssjor, trålfiske, vanliga fiskar, fiskekvoter mm. Även statistiska uppgifter och om förbundets verksamhet.
http://www.sakl.fi/index.php/sv/

Visa mera
Information om jägarexamen. En övningsuppgiftsserie på nätet för att förbereda för jägarexamen. Sidorna innehåller även artkännedomsuppgifter.
Webbplatsens språk: 
http://riista.fi/sv/jakt/tjanster-for-jagarna/jagarexamen/

Visa mera
Jägarnas centralorganisation övervakas och leds av jord- och skogsbruksministeriet. På sidorna redogörs för organisationen och dess verksamhet, bl.a. utges tidskriften Jägaren. Information bl.a. om jaktvårdsdistrikten, jaktvårdsföreningarna och examina för jägare samt jakttider och jaktbegränsningar.
Webbplatsens språk: 
http://riista.fi/sv/

Visa mera
Centralorganisation för jägarförbunden i de Nordiska länderna och på Åland.
Webbplatsens språk: 
http://www.nordichunters.org

Visa mera
Databas över evenemang, kontaktuppgifter och viltuppgifter för alla landets jaktvårdsdistrikt.
Webbplatsens språk: 
http://www.riistaweb.riista.fi/?lang=se

Visa mera
Vid VFFI, som lyder under jord- och skogsbruksministeriet, forskar man i vilt, fiske och renskötsel samt akvakultur (bl.a. fiskodling). Uppgifter om institutet, publikationer och forskningsresultat.
Webbplatsens språk: 
http://www.rktl.fi/svenska

Visa mera