Kortfattad information om arv och testamenten med hänvisningar till var man kan hitta mer hjälp. Suomi.fi är en gemensam adress för den offentliga förvaltningens webbtjänster riktade till medborgarna.
Webbplatsens språk: 
https://www.suomi.fi/suomifi/svenska/tjansteguider/tjansteguide_for_de_aldre/min_ekonomi/egendom_och...

Visa mera
E-tjänster och blanketter i portalen Suomi.fi distribuerar blanketter för medborgarna och andra som behöver sådan service. Servicen är avgiftsfri.
http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/e-tjanster/index.html

Visa mera