Information om Finlands flagga med historisk bakgrund, beskrivning, flaggningshandledning och redogörelse över relationen mellan flaggan och varumärken. Uppgifter om flaggdagarna och flaggtider. Beskrivning av Finlands vapen ingår också.
Webbplatsens språk: 
http://intermin.fi/sv/flagga-och-vapen

Visa mera
På sidan presenteras de titlar, hederstitlar, ordnar och utmärkelsetecken som Statsrådet beviljar samt bestämmelser kring dem.
Webbplatsens språk: 
http://www.vnk.fi/toiminta/arvonimet/sv.jsp

Visa mera
Information om de utmärkelsetecken som presidenten bär, nämligen Frihetskorsets orden, Finlands Vita Ros' orden och Finlands Lejons orden.
Webbplatsens språk: 
http://www.presidentti.fi/netcomm/news/ShowArticle.asp?intNWSAID=34227&LAN=FI

Visa mera
I ätte- och vapendatabasen kan man söka Riddarhusets nu levande ätter.
Webbplatsens språk: 
https://www.riddarhuset.se/organisation/attedatabas/atte-och-vapendatabas/

Visa mera