Info om Translatorsexamensnämnden, central lagstiftning i ärendet samt översättningsprovet för auktoriserade translatorer, inkl. anmälningsblankett. Förteckning över redan auktoriserade translatorer.
Webbplatsens språk: 
http://www.oph.fi/utbildning_och_examina/auktoriserade_translatorer

Visa mera
Fakta om talljud och de språkliga och utomspråkliga fenomen som påverkar dem. Exempel på hur man kan manipulera talljud för ålder och kön. Webbsidan kräver att man har möjlighet att lyssna till ljudfiler.
Webbplatsens språk: 
http://www.ling.su.se/staff/hartmut/tur.htm

Visa mera
Finlands översättar- och tolkförbund rf:s webbplats med såväl fakta om förbundet, som sökbar förteckning över förbundets medlemmar.
Webbplatsens språk: 
https://www.sktl.fi/pa-svenska/

Visa mera
Webbsidorna presenterar EU-information om flerspåklighet i Europa. Olika ämnesområden som: språklig mångfald, språkinlärning, språk i utbildningen, flerspråkig undervisning och evidensbaserad politik presenteras.
Webbplatsens språk: 
http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism_sv

Visa mera
På webbplatsen finns information om språk- och namnrådgivning, information och tips om klarspråk, samt information om språk, dialekter och språkpolitik i Finland. Dialekt- och namnarkiv, språkspalter, ordböcker, bl.a. Stora finsk-svenska ordboken och publikationer ingår också.
Webbplatsens språk: 
http://www.kotus.fi/svenska

Visa mera
Via denna avgiftsfria service kan du få reda på hur många för- och släktnamn som registrerats i befolkningsdatasystemet. Du kan också studera statistik över de vanligaste namnen under olika tidsperioder. De äldsta namnen är ända från 1800-talet. Befolkningsdatasystemet innehåller även ovanligare förnamn av bland annat utländskt ursprung. Alla namn godkänns inte automatiskt i Finland som namn till nyfödda. Magistraterna och församlingarna avgör vilka namn som registreras i befolkningsdatasystemet.
Webbplatsens språk: 
https://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu/default.asp?L=2

Visa mera
Ordboken är en tjänst som länkar till ordböcker, uppslagsverk och liknande sajter på nätet.
Webbplatsens språk: 
http://www.ordboken.nu

Visa mera
I Ordförrådet hittar du svar frågor om svenskan i allmänhet och finlandssvenskan i synnerhet. Det är öppet för alla att skicka in frågor som behandlar svenska och finlandssvenska.
Webbplatsens språk: 
http://www.kotus.fi/sv/sprakhjalp/webbkallor/ordforradet

Visa mera
Här hittar du ett urval ordlistor för olika områden, bland annat för arbetsliv och utbildning, miljö, idrott, samhälle, ekonomi och rättsväsende.
Webbplatsens språk: 
http://www.kotus.fi/sv/sprakhjalp/webbkallor/ordlistor

Visa mera
Presens är en svenskspråkig tidskrift som har sin bas bland Helsingfors universitets litteratur- och filosofistuderande. Presens utkommer med fyra nummer årligen. Hemsidan fungerar som ett självständigt komplement till tidningen med texter och soundtrack.
http://www.presens.fi/

Visa mera
Information om utbildningsstyrelsens språkexamina, allmänna språkexamina (nio språk) och språkexamina för statsförvaltningen (det andra inhemska).
Webbplatsens språk: 
http://www.oph.fi/utbildning_och_examina/sprakexamina

Visa mera
Här listas ett stort antal webbplatser för språkanvändning, språkverktyg etc för svenska och engelska.
https://www.kth.se/social/group/sprakkommitten/page/sprakresurser-och-sprakverktyg/

Visa mera
Lexin-lexikon innefattar svenska lexikon från och till de flesta invandrarspråk i Sverige, bl.a. svenskt - finskt lexikon. Förutom själva uppslagsordet innehåller lexikonen information om uttal, ordböjning, ordklass och översättning. Oftast finns det även grammatikkommentarer, ordförklaringar, stilkommentarer, sakupplysningar, grammatiska konstruktioner och språkexempel. Lexin-lexikon har tagits fram av Myndigheten för skoutveckling och ingick tidigarei Skolverkets nät. I dag distribueras Lexin-lexikon av Språkrådet.
Webbplatsens språk: 
http://lexin.nada.kth.se/sve-fin.html

Visa mera
TNC:s webbplats innehåller länkar till ordlistor och publikationer, termfrågor och relaterade språkliga instanser, kursverksamhet och konsulttjänster samt presentation av organisationen, målsättningen och verksamheten kring terminologisk normgivning på svenska.
Webbplatsens språk: 
http://www.tnc.se

Visa mera