Reglementet kring rätten till företagshälsovård. Även information om arbetsolyckor och yrkesjukdomar.
Webbplatsens språk: 
http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetshalsa-och-olycksfall/foretagshalsovard

Visa mera
Presentation av Studenternas hälsovårdsstiftelse, som betjänar merparten av landets högskolestuderande. Kontaktuppgifter till hälsovårdsstationerna, behändig \Hälsoinformation A-Ö\, länkar mm.
Webbplatsens språk: 
http://www.shvs.fi/netcomm/default.asp?strLAN=SV

Visa mera