Information om museet. Även webbutställningar.
Webbplatsens språk: 
http://www.designmuseum.fi/sv/

Visa mera