Kommunikationsministeriets webbplats innehåller information om ministeriets organisation, verksamhet och uppgifter. Ministeriets förvaltningsområden trafik respektive kommunikation presenteras. Där ingår bl.a. uppgifter om trafikpolitik och transportformer samt information om kommunikationsmarknaden med fakta om företag, teleområden, masskommunikation, tv- och radioverksamhet och presstöd samt posten. Aktuell information, pressmeddelanden, länkar till EU-organ och kontaktuppgifter ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.lvm.fi/sv/framsida

Visa mera
Olycksutredningscentralen undersöker alla storolyckor i Finland oberoende av olyckstyp, samt olyckor och olyckstillbud som berör luftfart, sjöfart och spårtrafik.
http://www.onnettomuustutkinta.fi/sv/index.html

Visa mera
Trafi utvecklar transportsystemets säkerhet, främjar trafikens miljövänlighet och svarar för de myndighetsuppgifter som anknyter till transportsystemet. På Trafis webbsidor finns information om luftfart, sjöfart, vägtrafik och båtliv.
Webbplatsens språk: 
http://www.trafi.fi/sv

Visa mera
På Trafikverkets sida finns information om trafiknätet I Finland, dess drift och underhåll, miljö och säkerhet. Tjänsten innehåller kartor och statistik, samt information om trafikläget,
Webbplatsens språk: 
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/s/

Visa mera