91 träffar. Visar 1 - 30 träffar.
Suomen musiikkiterapiayhdistyksen kotisivuilta löytyvät tiedot yhdistyksen toiminnasta ja sen järjestämästä koulutuksesta sekä yhteystiedot. Tänne on koottu aiheeseen liittyviä linkkejä ja tietoa yhdistyksen toimittamista julkaisuista. Sivun kautta pystyy tilaamaan Musiikkiterapia-lehden.
Webbplatsens språk: 
http://www.musiikkiterapia.net

Visa mera
Mångsidig info om självmord (suicid): depressioner, självmordstankar och -handlingar, aktuell forskning, prevention och statistik, även finländsk. Från självmordsforskningens centrala expertenhet i Sverige.
Webbplatsens språk: 
http://ki.se/nasp/start

Visa mera
Yksityishenkilön kokoama linkkilista psyykkisistä sairauksista, hoidosta sekä tukipalveluista ja tietolähteistä
http://www.kolumbus.fi/jyrki.vartiainen

Visa mera
Lapsen kokemaan läheisen menetykseen keskittyneet sivut. Tietoa lapsille kuolemasta ja siihen liittyvistä kysymyksistä.
Webbplatsens språk: 
http://www.fernside.org

Visa mera
Mielenterveysseuran Arjen aapisessa opastetaan hyvään oloon ja elämänhallintaan arkielämän pyörteissä. Opas neuvoo itsensä kunniotukseen sekä itsestään huolehtimisessa.
Webbplatsens språk: 
http://www.mentalhealthpromotion.net/resources/arjen_aapinen.pdf

Visa mera
Elä -sivusto pyrkii tarjoamaan mahdollisuuden etsiä hyvän elämän pohjaa. Siinä annetaan eväitä niille, jotka haluavat nähdä selvemmin elämän ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja tavoitella elämäänsä hyvää oloa niiden kautta ja elämänhallintaa jo ennen kuin paha olo iskee. Sivustossa kirjasto tarjoaa tietoa, näkökulmia ja huvitusta, baari Maailmanparannus sisältää keskusteluryhmiä ja pelitalo pelejä. Akatemia tarjoaa mahdollisuuden pitää päiväkirjaa oman elämän hallintaan saamisesta. Siinä annetaan ohjeet, mitä asioita kannattaa huomioida aloittaessa ja päiväkirjaa pidettäessä. Akatemia sisältää myös ohjeita vertaisryhmien perustamiseen ja vetämiseen. Ajankohtaista sisältää artikkeleita, ilmoituksia tapahtumista, tositarinoita sekä Paniikkisanomat.
Webbplatsens språk: 
http://www.ela.fi

Visa mera
Suomen Delfins ry on valtakunnallinen etu- ja tukijärjestö lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneille aikuisille, heidän läheisilleen ja ammattiauttajille. Sivuilta löytyy tietoa eri tukimuodoista, koulutuksesta, tilattavista oppaista sekä lista seksuaalista hyväksikäyttöä käsittelevästä kirjallisuudesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.suomendelfins.fi

Visa mera
Verkkolehdessä on artikkeleita psyykkisen hyvinvoinnin eri alueilta ja mielenterveyshäiriöistä. Aiheita ovat mm. riippuvuudet, ikääntyminen, kuolema ja suru, syömishäiriöt, avioliitto ja ero, vanhemmuus, masennus ja seksuaalisuus.
http://www.selfhelpmagazine.com

Visa mera
Sivuilla on yhdistyksen toiminta- ja yhteystietojen ohella uutisia alan tapahtumista sekä Labyrintti-lehden esittely näyteartikkeleineen.
Webbplatsens språk: 
http://www.omaisten.org

Visa mera
Asiantuntijakirjoitukset käsittelevät masennustilaa eli depressiota sekä kroonista masentuneisuutta. Sivulla selostetaan masennukset oireet, esiintyvyys ja syyt ja hoitomenetelmät.
http://www.tohtori.fi/masennusklinikka

Visa mera
Artikkelissa kerrotaan, miksi ja miten mielentilatutkimus tehdään sekä millaisia asioita mielentilalausunnossa on mukana. Sivulla on myös syyntakeisuuden määritelmä ja asiaanliittyviä lakeja.
Webbplatsens språk: 
http://www.vvs.fi/mielentilatutkimus

Visa mera
Therapeia-säätiön sivuilla on tietoa psykoterapiasta ja psykoterapeuteista.
Webbplatsens språk: 
http://www.therapeia-saatio.fi

Visa mera
Päihdelinkissä voi testata riippuvuutta, hakea tukea ja keskustelua sekä tietoa riippuvuuksista ja niiden hoidosta.
Webbplatsens språk: 
http://www.paihdelinkki.fi

Visa mera
Pohjalaiset masennustalkoot -sivusto tarjoaa artikkeleita masennuksesta, väyliä avun hakemiseen, keskustelupalstan sekä yhteystietoja. Sivustossa on myös ohjeita terveyskeskuslääkäreille.
Webbplatsens språk: 
http://www.masennustalkoot.fi

Visa mera
Artikkeli kirjallisuusterapiasta. Artikkelin kirjoittaja on tutkinut runouden kirjoittamista psyykkisten ja psykiatristen ongelmien hoitomenetelmänä.
Webbplatsens språk: 
http://www.spcsb.org/pdfs/resources/a-poetry_as_therapy.pdf

Visa mera
Kirjallisuusterapiajärjestön kotisivu. Tietoa järjestön antamasta koulutuksesta sekä asiaa koskevista artikkeleista ja julkaisuista.
Webbplatsens språk: 
http://www.poetrytherapy.org

Visa mera
Sivut tarjoavat tietoa rahapelaamisesta, peliongelman ehkäisystä ja hoidosta sekä peliongelmaisten parissa työskentelevien koulutuksesta. Julkaisut-osioon on koottu tutkimuksia, selvityksiä ja oppaita. Lisäksi on tietoa hankkeista, rahapelijärjestelmästä ja lainsäädännöstä.
Webbplatsens språk: 
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/pelihaitat

Visa mera
Sisältöä ovat kognitiivisen psykoterapian lyhyt kuvaus, terapeuttiluettelo, kirjallisuusluettelo ja linkkejä, verkkolehti ja yhdistyksen yhteystiedot.
Webbplatsens språk: 
http://www.kognitiivinenpsykoterapia.org

Visa mera
Tietoa masennuksesta ja sitä lähellä olevista mielenterveyshäiriöistä
http://www.wingofmadness.com

Visa mera
FRT on itsehoidollista ryhmäterapiaa, jossa naiset käsittelevät elämäänsä liittyviä asioita. Artikkelissa kerrotaan FRT:stä, sen taustoista ja menetelmistä.
Webbplatsens språk: 
http://www.nic.fi/~raijakoo/tuija.htm

Visa mera
Kansanterveystyötä tekevä järjestö edistää perhe-, työ-, opiskelu- ja harrastusryhmien toimintaa sekä kehittää ihmisten välistä vuorovaikutusta ja itsetuntemusta. Toiminta, koulutus, Ryhmätyö-lehti, linkit.
Webbplatsens språk: 
http://www.ryhmatyo.fi

Visa mera
Sivut keskittyvät emotionaaliseen traumaan ja traumaattiseen ja posttraumaattiseen stressiin. Etenkin ammattilaisille suunnattua tietoa trauman aiheuttamista oireista ja reaktioista, artikkeleita traumaattisesta stressistä ja sen hoidosta.
Webbplatsens språk: 
http://www.trauma-pages.com

Visa mera
Mieli Maasta ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea masennukseen sairastuneita ja heidän läheisiään. Yhdistys järjestää vertaisryhmätoimintaa ja kouluttaa ryhmien ohjaajia ja tukihenkilöitä.
Webbplatsens språk: 
http://www.mielimaasta.fi

Visa mera
Mikä aiheuttaa stressin? Entä milloin on olemassa riski, että stressistä kehittyy uupumus, joka muuttuu masennukseksi. Yhteiskunnallisenkin näkökulman muistavan artikkelin lähteenä on käytetty Varman julkaisemaa opasta.
http://www.introspekt.fi/artikkelit/stressi.html

Visa mera
Tukinetissä voi osallistua keskusteluryhmiin, hakea tietoa auttamispalveluista tai keskustella yksityisesti kriisikeskuksen koulutettujen vapaaehtoisten tukihenkilöiden tai ammattihenkilöiden kanssa. Palveluhaku on ryhmitelty mm. iän ja asian mukaan.
Webbplatsens språk: 
https://www.secure-tukinet.net

Visa mera
Sivut sisältävät uutisia, ajankohtaista tietoa mielenterveyteen liittyvistä kysymyksistä sekä tiedotteita erilaisista tapahtumista.
Webbplatsens språk: 
http://www.mielenterveyshelmi.fi

Visa mera
Päihdetyötä tekevä koulutuskeskus esittelee sivuillaan naisille suunnattua ratkaisukeskeistä elämänhallintaohjelmaa erilaisten riippuvuuksien ehkäisyssä ja niistä irtautumisessa.
Webbplatsens språk: 
http://www.naistenkartano.com

Visa mera
The Reflections on Psychology, Culture and Life on laaja Jungia ja hänen teoksiaan ja artikkeleitaan käsittelevä sivusto.
Webbplatsens språk: 
http://www.cgjungpage.org

Visa mera

Sidor