En privat hemsida med beskrivning av olika danstyper, t.ex. modern vals, slowfox, tango. Lite om sällskapsdanssens historia, förklaring av engelska danstermer, länkar m.m.
Webbplatsens språk: 
http://www.leksen.se/dancing.html

Visa mera
Samling av kulturfestivaler i Finland, även dans. Lätt överblickbar och sökbar sida, med kort beskrivning av varje festival. Föreningen Finland festivals är en icke vinstdrivande förening som bevakar festivalernas intressen.
http://www.festivals.fi/sv/painopiste/dans/

Visa mera
Queerdans handlar om att ifrågasätta heteronormen i dans. Musikverket har i ett dokumentationsprojekt samlat kunskap om queerdans som företeelse i Sverige. Detta är forskningsrapporten om projektet.
Webbplatsens språk: 
http://musikverket.se/wp-content/uploads/2014/10/Queerdans_ur_Noterat_21.pdf

Visa mera
Kort artikel om Tangomarknaden i Seinäjoki. Egentligen en puff för ett program, men innehåller en del information om finsk tango.
Webbplatsens språk: 
https://svenska.yle.fi/artikel/2013/07/12/tangomarknaden-fran-ett-finlandssvenskt-perspektiv

Visa mera