Biblioteken.fi är ett instrument och forum för bibliotekens samarbete som på samma gång är ett användargränssnitt till alla bibliotekstjänster för alla webbanlitare. Biblioteken.fi fungerar som bibliotekens informationskanal, diskussionsforum och informationskälla. Med tanke på att trygga kontinuerliga kontakter och diskussioner upprätthåller Biblioteken.fi biblioteksfackliga debattforum.
Webbplatsens språk: 
http://www.biblioteken.fi

Visa mera
Arkivverkets webbplats innehåller länkar till Riksarkivet, landsarkiven, Arkivdatabasen och register, publikationer, utbildnings- och konsulttjänster, informationskällor och länkförteckningar, föreskrifter och anvisningar, privatarkiv och kontakter kring arkiv och arkivering främst i Finland.
http://www.arkisto.fi/sv/framsida

Visa mera