10 osumaa haulle. Näytetään 1 - 10 tulosta.
Eviran sivulla on luettelot eläimille hyväksytyistä lääkevalmisteista, eläinten mikrobilääkehoidon periaatteet, tietoa lainsäädännön muutoksista sekä linkki lainsäädäntöön.
Sivuston kieli: 
https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/laakitseminen/

Näytä enemmän
Tietoa elintarvikkeiden ja eläinten, erityisesti koristekalojen, kalojen ja niiden sukusolujen, kanien ja jyrsijöiden, koirien, kissojen ja frettien maahantuonnista, viennistä ja kaupallisesta kuljetuksesta.
Sivuston kieli: 
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti_ja_vienti

Näytä enemmän
Sivuilla on tietoa hygieniaosaamisesta, siihen liittyvästä osaamistestistä ja lainsäädännöstä sekä opiskelumateriaaleja.
Sivuston kieli: 
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen

Näytä enemmän
Eviran artikkelissa kirjoitetaan sikainfluenssan oireista sioilla, leviämisestä, hoidosta ja ennaltaehkäisystä sekä tilanteesta Suomessa ja muualla.
Sivuston kieli: 
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/elaintaudit/siat/sikainfluenss...

Näytä enemmän
Eviran sivulla on tietoa muuntogeenisten elintarvikkeiden säätelystä, valvonnasta, jäljitettävyydestä ja pakkausmerkinnöistä.
Sivuston kieli: 
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/yhteiset-koostumusvaatimukset/muuntogeeniset...

Näytä enemmän
Oivassa elintarvikevalvontaviranomaiset arvioivat ravintoloiden, kahviloiden ym. elintarviketurvallisuutta. Sivustolla voi etsiä tiettyä yritystä koskevia tietoja ja tutustua Oiva-raportteihin.
Sivuston kieli: 
https://www.oivahymy.fi/

Näytä enemmän
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sivulla on tietoa ruokamyrkytyksen aiheuttajista ja ohjeita sen välttämiseksi.
Sivuston kieli: 
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikevaarat/ruokamyrkytykset/

Näytä enemmän
Elintarviketurvallisuusvirasto on koonnut yhteen kysymyksiä ja vastauksia salmonellasta, tietoa Suomessa todetuista positiivisista salmonellanäytteistä sekä ohjeita ja suosituksia toimijoille.
Sivuston kieli: 
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikevaarat/ruokamyrkytykset/ruoka...

Näytä enemmän
Zoonoosikeskus kokoaa yhteen tietoa zoonoosien, niiden aiheuttajien, ruokamyrkytysepidemioitten ja mikrobilääkeresistenssin esiintyvyydestä Suomessa.
http://www.zoonoosikeskus.fi

Näytä enemmän