7 osumaa haulle. Näytetään 1 - 7 tulosta.
Väitöskirja kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidosta sekä tyytyväisyydestä. Tutkimus on vuodelta 2000 ja sitä voivat hyödyntää sekä ikääntyvien parissa työskentelevät että hoitotyön opiskelijat.
Sivuston kieli: 
http://herkules.oulu.fi/isbn9514259033

Näytä enemmän
Sivuilla on ikääntyneden terveysliikuntaohjelman esittely, liikuntaohjeita, tutkimustiivistelmiä ja tietoa ohjaajille järjestettävistä koulutuksista.
Sivuston kieli: 
http://www.voimaavanhuuteen.fi/

Näytä enemmän
Alpo.fi on ammattiin opiskelevien hyvinvointiportaali. Sieltä löytyy tietoa työkyvyn ylläpitämisestä, liikunnasta, ravinnosta ja hyvinvoinnista sekä työkaluja omien tavoitteiden seurantaan.
Sivuston kieli: 
http://www.alpo.fi/www/index.php

Näytä enemmän
Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus kuvaa, miten sairauden ja vamman vaikutukset näkyvät yksilön elämässä. Sivuilla on tietoa luokituksen käytöstä, itseopiskelumateriaalia, julkaisuja ja sanasto.
Sivuston kieli: 
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/icf_luokitus_ja_toimintakyky

Näytä enemmän
Omahoitopolut kannustaa omatoimiseen terveyden edistämiseen ja sairastumisriskien vähentämiseen. Palvelussa on tietoa ja testejä terveydestä ja hyvinvoinnista. Aiheita ovat lasten terve kasvu, päihteet ja mielenterveys, sydän- ja verisuonitaudit sekä ikäihmisten toimintakyky.
Sivuston kieli: 
https://www.omahoitopolut.fi/

Näytä enemmän
Julkaisu on tehty vastaamaan tämän päivän käsityksiä muistisairaan ihmisen hyvästä hoidosta. Lähtökohtana on ollut muistisairautta sairastavien ja heidän läheistensä kuuleminen omannäköisen elämän ja hyvän hoidon järjestämiseksi.
Sivuston kieli: 
http://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/luettavaa-ja-tekemista/hyvan-hoidon-kriteeristo/

Näytä enemmän
Toimia-tietokanta sisältää välineitä terveydenhuollon ammattilaisille toimintakyvyn mittaamiseen ja arviointiin. Aineisto käsittää suosituksia, mittareita sekä käsikirjoja.
Sivuston kieli: 
https://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/etusivu/toimia-tietokanta

Näytä enemmän