88 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Yliopiston opetusohjelma ja opintovaatimukset sekä henkilökunta, arkeologisen laboratorion toiminta sekä luettelo aiheeseen liittyvistä opinnäytetöistä.
Sivuston kieli: 
http://www.oulu.fi/taida/arkeologia/yleark.html

Näytä enemmän
Lähellä Napolia sijainnut Pompejin kaupunki hautautui tuhkaan Vesuvius-tulivuoren purkauksessa vuonna 79 jKr. Marcus Lucretiuksen talo oli yksi kaupungin hienoimmista asunnoista. Sinne pääsee nyt opastetulle virtuaalivierailulle. Sivulla on myös havainnolliset esitykset talon ja koko Pompejin kaivaushistoriasta. Kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.<br> Pompeji on Helsingin yliopiston Klassillisen filologian laitoksen tutkimusprojekti. Verkkosivun 3D-Visualisointi ja graafinen suunnittelu on ollut EVTEKin Muotoiluinstituutin vastuulla.
Sivuston kieli: 
http://arkisto.metropolia.fi/pompeji

Näytä enemmän
Sivuilla esitellään Suomen esihistoriallista keramiikkaa kivikaudelta varhaiseen rautakauteen. Kutakin keramiikkatyyppiä käsittelevällä sivulla on tutkimushistorian ja sanallisen kuvauksen lisäksi kartta tyypin levinnästä ja lisäksi kirjallisuusluettelo. Eri keramiikkatyypeistä on runsaasti kuvia.
Sivuston kieli: 
http://www.helsinki.fi/hum/arla/keram

Näytä enemmän
Tekijät ovat valokuvanneet ja sanallisesti esitelleet sivuille useita satoja megaliittisen kulttuurin muinaisjäännöksiä: megaliitteja, kivikehiä, muinaishautoja ym. Tietoja kartutetaan jatkuvasti. Kohteet ovat Brittein saarilta, Italiasta ja Ranskasta. Mukana on myös karttoja, matkailuvihjeitä sekä linkkejä toisille arkeologisille sivuille
Sivuston kieli: 
http://www.stonepages.com/home.html

Näytä enemmän
Suomen arkeologisen seuran sivuilta löytyy tietoa seuran perustamisesta, tarkoituksesta ja päämääristä sekä seuran säännöt. Myös linkit omiin julkaisuihin.
Sivuston kieli: 
http://www.sarks.fi

Näytä enemmän
Artikkelissa kerrotaan Loimaan kunnan Kojonkulman alueella vuonna 1996 suoritetusta arkeologisesta inventoinnista ja sen tuloksista sekä Kojonkulman alueen arkeologisesta tutkimushistoriasta.
Sivuston kieli: 
http://users.utu.fi/vilaakso/Kojo.htm

Näytä enemmän
Virtuaalinen arkeologiapolku, jolla tutustutaan Liedon Vanhalinnan linnavuoreen, Vanhalinnan tilaan ja alueen muihin muinaisjäännöksiin. Mukana on myös tehtäviä koululaisille ja koululaisten tekemää materiaalia.
Sivuston kieli: 
http://vanhalinna.utu.fi/arkeologia/flash.htm

Näytä enemmän
Neulakinnas on muinainen virkkausta ja neulontaa varhaisempi lankatekniikka. Opinnäytetyössä esitellään Luistarin hautaa 56 sekä sieltä löytyneitä neulakinnasfragmenttejan sekä analysoidaan ja kuvataan neulakinnastekniikkaa. Opinnäytteessä on valokuvien lisäksi mahdollista tutustua tekniikkaan videoiden avulla.
Sivuston kieli: 
http://www.vajanto.net/gradu

Näytä enemmän
Archaelogy-lehden artikkeli käsittelee Guatemalan Cancuenista löydetyn valtavan Maya-palatsin kaivauksia. Kuvituksena on mm. kartta alueesta ja tutkimustietojen perusteella tehty piirroskuva palatsista.
Sivuston kieli: 
http://www.archaeology.org/online/news/cancuen

Näytä enemmän
Eura on esihistorian tutkimuksen kannalta Suomen merkittävimpiä paikkakuntia. Kaivausten perusteella tiedetään, että Eurassa eli vauras ja elinvoimainen rautakauden yhteisö 600-1100 jKr. Runsasantisten sivujen kehittelijät: Taina Pietikäinen, Aira Savisaari, Antti Tuppurainen, Pekka Lehtonen
http://www.eura.fi/esihistoria

Näytä enemmän
Sivuilla esitellään Satakunnan kiinteät muinaisjäännökset yleisesti ja luettelon muodossa.
Sivuston kieli: 
http://www.pori.fi/kirjasto/satakuntaliitto/a216.htm

Näytä enemmän
Artikkelit Vesilahden kivi- ja pronssikauden löydöistä sekä rautakauden asutuksesta ja löydöistä.
http://www.narva.sci.fi/museo/arkeologia

Näytä enemmän
Sivuilla kerrotaan Rooman katakombien ja kristinuskon historiasta. Sivuihin sisältyy katakombeja käsittelevä kuvagalleria.
http://www.catacombe.roma.it/welcome.html

Näytä enemmän
Tietoa Turun museokeskuksen arkeologisesta toiminnasta, joka suuntautuu kolmelle taholle - kaupunkiarkeologiaan, maakunnalliseen arkeologiaan ja kokeelliseen arkeologiaan.
http://www.turku.fi/public/default.aspx?nodeid=4624&culture=fi-FI&contentlan=1

Näytä enemmän
Museosivuilla vieraillaan kahdessa keskiaikaisessa lappilaiskylässä, Ylikylässä ja Sompiossa. Sivuilla voi nähdä kylien rakennuksia, elinkeinoja, kotieläimiä ja esineitä. Tehtävänä on selvittää kylistä löydettyjen arkeologisten esineiden käyttötarkoitus. Lopuksi voi suorittaa huippuarkeologitestin ja tulostaa suorituksesta diplomin. Sivujen tutkiminen vaatii Flash-laajennuksen, diplomi on PDF-muodossa ja sen saa auki Acrobat Reader -ohjelmalla.
http://www.rovaniemi.fi/lastenmuseo

Näytä enemmän
Muinaisen Lähi-Idän tutkimukseen ja opiskeluun liittyvä verkkoaineisto
http://www.etana.org/

Näytä enemmän
Pääkaupunkiseudulla toimivan yhdistyksen kotisivulla on muun muassa informaatiota harrastajia kiinnostavista tapahtumista.
http://www.arkeoango.net

Näytä enemmän
Sisältää mm. raporttitekstin, yleiskartan, muinaisjäännösten kuvauksen ja valokuvia.
http://www.mikroliitti.fi/pielave/pielave1.htm

Näytä enemmän
Luettelomainen Suomen jääkauden ja esihistorian hakemisto. Kartat jääkauden vaiheista Skandinaviassa.
http://www.kolumbus.fi/rastas/sec/suom_ynt.html

Näytä enemmän
Lappeenrantalaiset opettajat Hannu ja Ville Laivamaa ovat tehneet esihistorian oppimispelin. Jos löydät Kauskilan kaivauksilta jotain, saat ohjeita sen tutkimiseksi. Pienen arkeologin opas antaa tietoa arkelogisesta tutkimuksesta, muinaisjäännöksistä, Kauskilasta ja alueen kaivauksista ja niissä löydetyistä esineistä.
http://www3.lappeenranta.fi/museot/museo/peli/index.html

Näytä enemmän
Sivusto selvittää Ison-Britannian arkeologian nykytilaa (projektit, opetus, apurahat, julkaisut yms.) ja tarjoaa myös pääsyn alaa käsitteleviin online-lehtiin sekä keskustelulistoille.
http://www.britarch.ac.uk

Näytä enemmän
Ranskalaisten laajan arkeologisen Aleksandria-projektin kotisivu.
http://www.cea.com.eg

Näytä enemmän
Museoviraston ylläpitämä arkeologian linkkejä-sivusto. Linkit ryhmitelty aiheittain: yleistä, arkeologiaa eri alueilta, tutkimus, opetus, museot, virtuaalikirjastoja, julkaisuja, yhdistyksiä ja näyttelyitä verkossa.
Sivuston kieli: 
http://www.nba.fi/fi/linkit

Näytä enemmän
Rooman valtakuntaa käsittelevä sivusto. Sisältävät historiaa, arkkitehtuuria, maantiedettä, piirtokirjoituksia ym. koskevia artikkeleita. Kattava linkkikokoelma.
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html

Näytä enemmän
Savitaipaleen Rovastinojan kivikautisen asuinpaikan kaivausta ajoittui heinäkuulle 1997. Sivulla on kohteen esittely selostukset tutkimuksen tavoitteista ja tekniikasta sekä kuvia löydöistä.
http://www.mikroliitti.fi/savitai1/savitaip.htm

Näytä enemmän
Helsingin kaupunginmuseon julkaisemassa Vartiokylän linnavuori -sivustossa esitellään linnavuoren ja linnan historiaa, alueen kaivauksia ja tutkimushistoriaa. Sivustossa kerrotaan linnan rakentajista. Sieltä löytyy myös kuvia sekä videoita kolmiulotteisista malleista linnasta sekä linnavuoren sijainnista ympäristöönsä nähden ja merireiteistä sen läheisyydessä.
http://www.hel2.fi/kaumuseo/linnavuori/index.html

Näytä enemmän

Sivut