41 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Tietokannassa on 54 000 vanhan, keskiajalla käytetyn ruotsin hakusanaa. Sisältää myös lakisanastoa.
Sivuston kieli: 
http://spraakdata.gu.se/sdw

Näytä enemmän
Dialektprover från det svenska språkområdet, både i Sverige och svensktalande Finland. Kort information om de olika landskapen och orterna. Dialekterna presenteras både i text och ljud.
Sivuston kieli: 
http://swedia.ling.umu.se

Näytä enemmän
Portal med inspelningar av finlandssvenska dialekter från Karleby i norr, Eckerö i väster och till Kotka i öster. Syftet med projektet Spara talet är att dokumentera svenska i Finland under början av 200-talet. Portalen innehåller förutom ljudupptagningarna ocks projektbeskrivninng med information om bakgrund, inspelningsteknik, styrgrupp, assistenter, arkivering och historia. Utskrift av smatlalaet i inspelningarna ingår.
http://www.sls.fi/Sparatalet

Näytä enemmän
Sivuilla voi kuunnella eri puolilla Suomen ruotsinkielistä aluetta asuvien puhujien ääninäytteitä. Näytteet on myös purettu tekstiksi sekä ääntämyksen mukaisesti että yleiskielelle.
http://www.sls.fi/doc.php?docid=323

Näytä enemmän
Finlandssvenska dialektordbok på nätet. Nätordboken uppdateras fortlöpande.
Sivuston kieli: 
http://kaino.kotus.fi/fo/

Näytä enemmän
Etsi mitä etunimesi tarkoittaa. Ruotsalaisten etunimien tietokanta ja etunimien etymologiaa.
Sivuston kieli: 
http://www.historiska.se/misc/gemensam/Nomina/nomina

Näytä enemmän
Listar och berättar om ett tusental svenska namn, sökbara på t.ex. begynnelsbokstav och kön. 100-i-topp-lista ingår, samt artiklar om namntrender mm.
Sivuston kieli: 
http://www.svenskanamn.se

Näytä enemmän
Namnen i Namnarkivet består av alla svenska godkända namn som har bärare i Sverige idag. Kort och koncist info om svenska förnamn - för varje namn ges uppgift om historia, namnsdag och antal bärare.
Sivuston kieli: 
http://www.kanalen.org/namnarkivet

Näytä enemmän
Förteckning över svenska ortnamn i Finland och deras eventuella finska motsvarigheter.
Sivuston kieli: 
http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/ortnamn

Näytä enemmän
Kort introduktion till den indoeuropeiska språkfamiljen samt etymologisk ordbok med gamla svenska ord (fornnordiska), t.ex. annorstädes och ställe.
http://hem2.passagen.se/peter9/etym

Näytä enemmän
Svenska ortnamn i Finland sisältää 5 000 ruotsinkielistä paikannimeä tarkistettuine kirjoitusasuineen ja ääntämisohjeineen. Koska osalla kohteista on nimi sekä ruotsiksi että suomeksi, sisältyy julkaisuun myös 2 000 suomenkielistä nimeä.
Sivuston kieli: 
http://kaino.kotus.fi/svenskaortnamn/

Näytä enemmän
Webbutgåva av Finlandssvenska bebyggelsenamn utgavs som tryckt bok av Svenska litteratursällskapet 2001. Webbutgåvan upptar liksom bokutgåvan samtliga bynamn, kommun- och stadsnamn, historiska sockennamn och namn på landskap i svensk- och tvåspråkiga trakter och ett urval svenska namn i finskspråkiga trakter – sammanlagt inemot 3 000 ortnamn.
Sivuston kieli: 
http://bebyggelsenamn.sls.fi/

Näytä enemmän
Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska. Det går att söka termer i ordlistan, bland frågor och svar och i förkortningslistan.
http://www.datatermgruppen.se/

Näytä enemmän
Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) är en statlig myndighet i Sverige, vars uppgift är att på vetenskaplig grund öka kunskaperna om dialekter, folkminnen, folkmusik, ortnamn och personnamn. På webbplatsen presenteras SOFI:s organisation. Länkar till de olika arkiven som ingår i nätverket, där verksamheten presenteras mera i detalj. Publikationsförteckning ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.sofi.se

Näytä enemmän
Materiaali on tarkoitettu ensisijaisesti ammattikorkeakoulujen opiskelijoille ruotsin kielen perusrakenteiden ja -sanaston kertaamiseen ja syventämiseen. Aineiston avulla parannat valmiuksiasi varsinaisia ruotsin opintoja varten. Sivusto soveltuu täysin itsenäiseen opiskeluun. Tekijöinä on kahdeksan ruotsin kielen opettajaa eri ammattikorkeakouluista.
Sivuston kieli: 
http://www3.hamk.fi/bud

Näytä enemmän
Sökbar databas med en svensk och en engelsk synonymordbok.
Sivuston kieli: 
http://www.synonymer.se

Näytä enemmän
Puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin palveluverkko Internetissä. Sivut jakautuvat yleiskielisiin, selkokielisiin, blisskielisiin ja kuvilla toteutettuihin sivuihin sekä Pähkinä-pelisivuihin. Osaan sisältöä voi valita äänituen tai tekstiversion.
Sivuston kieli: 
http://www.papunet.net

Näytä enemmän
Språkrådet webbplats tjänster frpå svensk språkvård samt en presentation av målsättning, organisation, verksamhet och projekt. Tjänsterna presenteras ingående under Språkhjälp, Fakta om språk och Frågelådan. Publikationer och tidningen Språkvård ingår. Aktuella artiklar och ställningstaganden samt länkar till relaterade språkliga instanser ingår också.
Sivuston kieli: 
http://www.sprakradet.se

Näytä enemmän
Språkvårdsspalt som ingått i Hufvudstadsbladet sedan 1986. Texterna ordnade i kronologisk ordning.
Sivuston kieli: 
http://www.kotus.fi/svenska/reuter

Näytä enemmän
Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är den mest omfattande svenska ordboken. Webbversionen tillhandahåller sökningar på uppslagsord, etymologi, fackområde samt kombinatiner av kategorierna och fritextsökning. Allmän presentation ingår. SAOB beskriver all slags skriven svenska från Gustav Vasas tid till våra dagar, men det är skäl att komma ihåg det historiska perspektivet.
Sivuston kieli: 
http://www.saob.se/

Näytä enemmän
Papunet verkar för tillgänglig och jämlik kommunikation. Papunet är en webbplats som riktar sig speciellt till personer som har problem med att producera tal, förstå tal eller använda dator, och till personer som behöver lättläst text samt deras närstående, studerande och folk som jobbar inom branschen. På sidorna finns information om talhandikapp, samspel, olika kommunikationsmetoder, hjälpmedel och tolktjänst för talhandikappade personer. Sidorna innehåller också material, till exempel en stor bildbank och ett bildprogram, lättlästa sidor och spelsidor.
Sivuston kieli: 
http://www.papunet.net/svenska

Näytä enemmän
Verkkoaineisto sisältää materiaalia ja harjoituksia ruotsin ylioppilaskokeisiin valmistautuville: kuullun ymmärtämistestin, rakenne- ja sanastokokeen, tekstin ymmärtämisen kokeen ja harjoituksia kirjoittamisen kehittämiseksi.
Sivuston kieli: 
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/ruotsi-0

Näytä enemmän
Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille suunnatun oppimateriaalin avulla voi tehdä virtuaalisen kävelyretken Tukholmassa ja harjoitella samalla ruotsin kielen kuullunymmärrystä.
Sivuston kieli: 
http://www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/tva_promenader_i_stockholm

Näytä enemmän
Språkbruk är en tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån vid Institutet för de inhemska språken. Webbversionen innehåller artikelförteckning från 1981 och ett sökordsregister samt fullständiga artiklar i urval. Redaktionen presenteras. Information för skribenter.
Sivuston kieli: 
http://www.sprakbruk.fi/

Näytä enemmän
Ruotsinkielen ja 15 Ruotsissa puhutun kielen sanakirja.
Sivuston kieli: 
http://lexin.nada.kth.se/lexin/

Näytä enemmän
Webbplatsen är ett samarbete mellan de tio finlandssvenska tidningshusen, Finska notisbyrån och Rundradion. Språkvårdare och journalister samarbetar för att ta fram rekommendationer för det svenska språkbruket - men också för att underlätta det dagliga arbetet. Till nytta för alla som skriver och talar svenska.
Sivuston kieli: 
http://www.mediesprak.fi

Näytä enemmän
Klarspråksgruppen har som uppdrag att främja språkvårdsaktiviteter hos myndigheterna i Sverige. Webbplatsen innehåller uppgifter om gruppens syfte och verksamhet. Vidare finns svar på vanliga språkfrågor, länkar till ett flertal olika språkresurser såsom språkspalter, handböcker, termdatabaser m.m. En historisk bakgrund till språkvårdsarbete och presentation av aktuella myndighetsprojekt som gäller språkvården ingår. Händelsekalender ingår också. Litteraturförteckningar med hänvisningar till såväl tryckta böcker som böcker i elektronisk form.
Sivuston kieli: 
http://www.regeringen.se/sb/d/2518

Näytä enemmän
Ruotsin kielen kirjoittamisohjeita, sananvalintaa, eri alojen terminologiaa, svengelskaa ja taivutusmuotoja sisältävän sivuston on tuottanut Ruotsin uutistoimisto, Tidningarnas Telegrambyrå.
Sivuston kieli: 
http://www.tt.se/sprak

Näytä enemmän
Ruotsin etäopiskelumateriaali sisältää kielioppisääntöjä ja harjoituksia.
Sivuston kieli: 
http://www11.edu.fi/etalukionv/psykka_ruotsi/?cmscid=91

Näytä enemmän
I grevens tid on ruotsin kielen kurssi, jonka tekstit ovat Ruotsi-Suomen aikaan sijoittuvia tarinoita aikakauden tavallisten ihmisisten elämästä. Materiaalista löytyy tekstejä sanastoineen sekä harjoituksia.
Sivuston kieli: 
http://www.igrevenstid.fi

Näytä enemmän

Sivut