87 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Keskuskauppakakamarin kotisivuilta saa elinkeinoelämälle tärkeää tietoa. Sivuilta löytyvät Keskuskauppakamarin tiedotteet, talouspoliittisia selvityksiä ja kannanottoja, tietoutta verotuksesta ja tilintarkastuksesta, kansainvälisistä asioista, lakiasioista sekä rakenne-, alue- ja pky-politiikasta. Täällä voi tutustua myös Keskuskauppakamarin toimintasuunnitelmaan, julkaisuihin ja lausuntoihin.
http://www.keskuskauppakamari.fi

Näytä enemmän
Yritysten taloushallintoa hoitavien tilitoimistojen ja konsulttiyritysten kattojärjestö tarjoaa tietoja toiminnastaan ja n. 650 jäsentoimistostaan. Yrityksiä voi hakea tilitoimiston nimen ja paikkakunnan mukaan. Sivuilta löytyy myös luettelo klt-kirjanpitäjistä, tietoa kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinnosta sekä liiton tarjoamasta koulutuksesta. Kirjanpidon ABC sisältää perustietoa kirjanpidosta.
Sivuston kieli: 
http://www.taloushallintoliitto.fi

Näytä enemmän
Palkka.fi on viranomaisten, vakuutustoimistojen ja pankkien yhdessä tuottama palvelu pienyrittäjien avuksi. Palkka.fi:ssa voi laskea työntekijän palkan, maksaa sen sekä tehdä palkanmaksuun liittyvät viranomais- ja vakuutusilmoitukset.
Sivuston kieli: 
https://www.palkka.fi

Näytä enemmän
Palkkaus.fi on kotitalouksien palkanmaksupalvelu, joka yhdistää kotitaloudet ja työtään tarjoavat yksityishenkilöt. Sivuilla on ohjeita palkkamiseen liittyvistä asioista sekä palvelun hinnasto.
Sivuston kieli: 
https://www.palkkaus.fi/

Näytä enemmän
Artikel plus ordlistor särskilt avsedda för företag som önskar beakta såväl svenskt redovisningsspråk som finländska lagar och normer. Lämpar sig även som introduktion till företagsekonomisk terminologi.
Sivuston kieli: 
http://kaino.kotus.fi/www/ordlistor/redoart.html

Näytä enemmän
Keskustelupalstan aiheet liittyvät yritysten taloushallintoon ja kirjanpitoon.
http://www.kirjanpitofoorumi.com

Näytä enemmän
Kirjanpitolautakunta toimii kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä. Sen tehtävänä on antaa kirjanpitoa koskevia ohjeita ja lausuntoja. Nämä ohjeet ja lausunnot julkaistaan lautakunnan sivuilla.
Sivuston kieli: 
http://www.tem.fi/index.phtml?s=947

Näytä enemmän
Kirjoituskokeen avulla voi testata oman kirjoitusnopeutensa ja -tarkkuutensa.
Sivuston kieli: 
http://www.typingtest.com/fi

Näytä enemmän
Yleisluontoisen oppaan otsikoita ovat mm. Asiakirjan kirjoittamisen tekninen näkökulma, Asiakirjan ja tekstin rakenteen merkitys, Tyylit, Asiakirjamalli ja Tekstinkäsittelytyökaluja. Opas on osa Jyväkylän avoimen yliopiston Infromaatioteknologian opiskeluun liittyvää kokonaisuutta Tietokone ja tietoverkot työvälineenä.
Sivuston kieli: 
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/tekstinkasittely

Näytä enemmän
Apua vanhan teksturin käyttöön Windowsin alla.
Sivuston kieli: 
http://www.wpdos.org

Näytä enemmän
Shauna Kellyn opas perustuu pääosin Word 2002 ja Word 2003 ominaisuuksiin. Opas on tarkoitettu aloittelijoille.
Sivuston kieli: 
http://www.shaunakelly.com/word

Näytä enemmän
Word 2003 perusteet ja muita harjoituksia.
Sivuston kieli: 
http://myy.helia.fi/~vanvu/word/wordetusivu.html

Näytä enemmän
Scribus on taitto- ja julkaisuohjelma, jota jaetaan GNU GPL -lisenssillä. Ohjelma toimii Windowsissa, MAC OS:ssä ja Linuxissa. Sivustolla opastetaan asentamaan Scribus ja käyttämään sitä.
http://fi.flossmanuals.net/scribus/

Näytä enemmän
Etherpad on avoimen lähdekoodin webpohjainen tekstieditori, jonka avulla käyttäjät voivat työskennellä samanaikaisesti yhdessä. Etherpad soveltuu erilaisiin dokumentoinnin tarpeisiin kuten kokousmuistioksi, suunnittelualustaksi ja ryhmätyöskentelyyn.
Sivuston kieli: 
http://muistio.tieke.fi/

Näytä enemmän
Sivuilla tietoa pikakirjoituksesta ja sen opetuksesta. Myös luettelot asiaa käsittelevistä linkeistä ja kirjallisuudesta.
Sivuston kieli: 
http://www.pikakirjoitus.fi

Näytä enemmän
Näppäinkomentojen käyttö on paras tapa nopeuttaa kirjoittamista. Lista myös Excel-tiedostona tulostusta varten. (Tietotekniikan opettajat, Helsingin ammattikorkeakoulu)
Sivuston kieli: 
http://www.teli.stadia.fi/Oppimateriaali/TiTe/Word/word97pika2.html

Näytä enemmän
Webbplats för såväl Finlands stenografförbund som finlandssvenska medlemsföreningen Gabelsberger. Om stenografi i allmänhet samt föreningarnas verksamhet och kontaktuppgifter. Utrikeslänkar.
Sivuston kieli: 
http://www.pikakirjoitus.fi/Swedish/Index.html

Näytä enemmän
Stenografins historia allt sedan antiken och den moderna (främst svenska) stenografin. Från Melinska Stenografförbundet, vars uppgift är att vårda det svenska stenografisystemet - \Melins system\.
Sivuston kieli: 
http://www.stenografi.nu/historia.php

Näytä enemmän
Sivuilta löytyy tietoa yrityksen ympäristövastuista, työkaluja ympäristöasioiden hallintaan, ympäristösanasto sekä tietoa ympäristöviranomaisista ja muista asiantuntijoista.
Sivuston kieli: 
http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/ymparistotietoa-a-o

Näytä enemmän
Ideasta yritykseksi, Tuotteet ja palvelut, Kehittämishankkeet, Tiedotteet ja julkaisut, Energiatekniikan osaamiskeskus
Sivuston kieli: 
http://www.merinova.fi

Näytä enemmän
Sivulla on mm. tietoa yhtiön palvelusta ja kuvaukset myytävistä ja ostettavista yrityksistä (ei tunnistetietoja).
Sivuston kieli: 
http://www.syn.fi

Näytä enemmän
Maistraatin kotisivuilta tietoa ja lomakkeita väestötietojärjestelmään, holhousasioihin, kauppa ja -yhdistysrekisteriin sekä venerekisteriin liittyen. Tietoa ja lomakkeita myösavioliiton esteiden tutkintaan, siviilivihkimiseen, nimenmuutosasioihin ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistamiseen liittyen. Paikkakunnan tai asuinläänin mukainen hakumahdollisuus lähimmän maistraatin yhteystietoihin.
Sivuston kieli: 
http://www.maistraatti.fi

Näytä enemmän
Kansainvälisen kaupan koulutuskeskus antaa Suomen ulkomaankauppaa ja elinkeinoelämän kansainvälistymistä tukevaa koulutusta.
http://www.fintra.fi

Näytä enemmän
YritysSuomen yrityksen perustamiskokonaisuus sisältää tietoa ja ohjeita yrityksen perustajalle. Vinkkejä annetaan sekä suunnittelu- että toteutusvaiheisiin. Sivustossa käsitellään mm., mitä yrittäjältä vaaditaan henkisesti ja taloudellisesti, mihin päätös ryhtyä yrittäjäksi kannattaa perustaa ja miten päätös käytännössä toteutaan.
Sivuston kieli: 
http://www.yrityssuomi.fi/yrityksen-perustaminen

Näytä enemmän
Kätevä bisnesetiketin ja kulttuurien opas liikematkailijoille kattaa maita Amerikasta, Aasiasta ja Euroopasta. Ohjeita löytyy mm. neuvottelutaidosta ja -taktiikasta, tapaamisista ja elekielen tulkinnasta sekä viihdytys- ja lahjavinkkejä.
http://www.executiveplanet.com

Näytä enemmän
Kauppa- ja teollisuusministeriön alainen organisaatio, jonka tehtävänä on ulkomaisten investointien edistäminen Suomessa. IFB tuottaa tietoa Suomen investointiolosuhteista sekä neuvoo ulkomaisia yrityksiä sijoittumisessa Suomeen.
http://www.investinfinland.fi

Näytä enemmän
Etujärjestö ajaa yksityisten naisyrittäjien etuja. Sivuilla on tietopankki, jossa on tilastotietoja naisyrittäjistä, naisyritttäjän turvallisuuteen liittyviä artikkeleita ja linkkejä, yrittäjän työlainsäädäntöopas ym.
http://www.yrittajanaiset.fi

Näytä enemmän
Palvelu on tarkoitettu ennen kaikkea yrityksille. Opas kertoo eri mainontatapojen vahvuuksista ja auttaa mainonnan ja markkinoinnin suunnittelussa. Apuvälineinä markkinointimedioiden valinnassa toimivat opastava Mediakone sekä media-alojen yrityshakemisto.
http://www.mediaopas.com

Näytä enemmän

Sivut