28 osumaa haulle. Näytetään 1 - 28 tulosta.
Aikakauslehtitutkimuksen tietokantaan kootaan viitetiedot aikakauslehtiä koskevasta tutkimuksesta ja kirjallisuudesta. Pääpaino on Suomessa tehdyssä tutkimuksessa, mutta mukana on myös ulkomaista tutkimusta ja kirjallisuutta.
Sivuston kieli: 
http://www.aikakauslehtitutkimus.fi

Näytä enemmän
Portaalit ja tietokannat liittyvät arktiseen ja Barentsin alueeseen.
http://www.ulapland.fi/?deptid=17850

Näytä enemmän
Portaalista voi etsiä tietoja ruotsalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten opinnäytteistä ja tutkimusjulkaisuista. Osa aineistosta on luettavissa kokotekstinä.
Sivuston kieli: 
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-2800&faces-redirect=true&language=sv&searchType=S...

Näytä enemmän
Doria sisältää korkeakoulujen digitaalisia aineistoja. Doriassa ovat mukana Elektra, Stadian elektroniset opinnäytteet, Kulttuurien tutkimuksen laitoksen tutkimusaineisto, Åbo Akademin väitöskirjat, Lappeenrannan teknillisen yliopiston elektroniset julkaisut ja opinnäytteet. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisurekisteri, Tampereen ammattikorkeakoulun elektroniset opinnäytetyöt, Urho Kekkosen julkaistu tuotanto sekä Raita- ja Helmi-tietokannat.
Sivuston kieli: 
http://www.doria.fi

Näytä enemmän
E-thesis julkaisee Helsingin yliopiston väitöskirjoja, lisensiaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia. Tekijät toimittavat itse opinnäytteensä html- tai pdf -muotoisina verkkoversioina julkaistaviksi. Opinnäytteitä voi selata tiedekunnittain ja tyypeittäin.
Sivuston kieli: 
http://ethesis.helsinki.fi

Näytä enemmän
Arkistoi yhteiskuntatieteellisiä tutkimusaineistoja. Viiteissä on mm. tekijätiedot, sisällönkuvaus, sijainti- ja käyttötiedot.
http://www.fsd.uta.fi/aineistot

Näytä enemmän
Hakulomake pro gradu- ja lisensiaatintöiden hakemiseksi JYKDOKista sekä ohje väitöskirjojen hakemiseksi.
http://kirjasto.jyu.fi/showtext.php?lang=fin&keyword=kokoelmat-opinnaytteet

Näytä enemmän
Tutkielmatietokanta sisältää Jyväskylän yliopiston opinnäytetyöt lukuunottamatta matemaattis-luonnontieteellistä tiedekuntaa vuoden 1997 alusta lähtien. Siihen on tallennettu .jpg -muodossa pro gradujen lisäksi väitöskirjoja. Sanahaun voi kohdistaa valitsemansa tiedekunnan tai laitoksen töihin. Tietokantaa voi myös selata tekijänimiluettelon mukaan. Tietokannasta voi tilata maksullisia tulosteita. Kopiointi on kiellettyä.
Sivuston kieli: 
http://kirjasto.jyu.fi/yleista/kokoelmat/opinnaytehaku

Näytä enemmän
JYX sisältää Jyväskylän yliopiston digitaalisia aineistoja, opinnäytteitä, väitöskirjoja, karttoja ja lehtiä. Arkostosta haetaan selaamalla tai sanahaulla. Tekstidokumentit ovat pääosin pdf-muodossa.
https://jyx.jyu.fi/dspace

Näytä enemmän
Kuopion yliopiston tieteelliset julkaisut vuodesta 1989 alkaen
http://www.uku.fi/wwwdata/julkaisutoiminta

Näytä enemmän
Helsingin yliopiston tutkimus-, kirjallisuusviite- ja kuvatietokantoja. Yhdyskäytävä useisiin Helsingin yliopiston www-erikoistietokantoihin
http://www.helsinki.fi/lumme

Näytä enemmän
Oulun yliopiston väitöskirjoja elektronisessa muodossa vuodesta 1996 alkaen ja kaikki Acta Universitatis Ouluensis-sarjan julkaisut alkaen kesäkuusta 2000. Luettavissa pdf- ja osa myös html-muodossa.
Sivuston kieli: 
http://www.kirjasto.oulu.fi/julkaisutoiminta/elektroniset

Näytä enemmän
Tietokannasta voi hakea Sibelius-Akatemiassa tehtyjä opinnäytteitä. Osasta julkaisuja löytyy kokotekstiversio PDF-muodossa.
Sivuston kieli: 
http://ethesis.siba.fi/ethesis/index.php

Näytä enemmän
Tampereen yliopiston tutkielmatietopankki sisältää viitetietoja yliopiston pro gradu -tutkielmista ja lisensiaatintöistä 1990-luvulta sekä tiivistelmät 2000-luvulta. Osa 2000-luvun opinnäytteistä on kokotekstinä .pdf-muodossa. Tietokannasta voi hakea sanahaulla tai selata tietoja tiedekunnittain, laitoksittain, oppiaineittain ja vuosittain.
Sivuston kieli: 
http://tutkielmat.uta.fi

Näytä enemmän
Tietokanta sisältää Tampereen yliopiston väitöskirjojen tiivistelmätiedot vuodesta 1999 alkaen ja uusimmista myös koko tekstin pdf -muodossa. Väitöskirjoja voi selata vuosittain, tiedekunnittain, laitoksittain ja oppiaineittain tai hakea pikahaulla tai kenttäkohtaisella haulla.
Sivuston kieli: 
http://acta.uta.fi

Näytä enemmän
TamPubissa julkaistaan ensijaisesti Tampereen yliopiston henkilökunnan kirjoittamia tieteellisiä julkaisuja. Tietokannassa on julkaisuja vuodesta 1985 lähtien. Selaus tieteenaloittain, vuosittain ja sarjoittain tai haku.
http://tampub.uta.fi

Näytä enemmän
Teknillisen korkeakoulun Diss-palvelu, jossa julkaistaan tehdyt väitöskirjat elektronisessa muodossa. Lisäksi listat väitelleistä vuosittain sekä tiedot tulevista väitöstilaisuuksista.
http://lib.tkk.fi/Diss

Näytä enemmän
Theseus sisältää eri ammattikorkeakouluissa tehtyjä opinnäytteitä pdf-tiedostoina. Aineistoja voi etsiä nimekkeen, julkaisuajan, tekijän tai asiasanoituksen mukaan.
Sivuston kieli: 
https://publications.theseus.fi

Näytä enemmän
Turun ammattikorkeakoulun kirjaston julkaisema opinnäytetöiden luettelo. Luetteloista löytyvät opinnäytetöiden viitetiedot sekä vuodesta 2003 alkaen tiivistelmä opinnäytteen sisällöstä.
Sivuston kieli: 
http://www.turkuamk.fi/public/default.aspx?contentid=14123

Näytä enemmän
Valpuri-tietokannan tutkielmahakulomakkeella voi hakea pro gradu -tutkielmia, kandidaatintutkielmia ja lisensiaatintöitä.
http://www.tukkk.fi/tutkimus

Näytä enemmän
Suuri osa väitöskirjoista on saatavilla PDF-muotoisina.
http://www.tse.fi/FI/tutkimus/vaitokset/Pages/default.aspx

Näytä enemmän
Kokonaisuus sisältää tietoa Helsingin yliopiston tutkimushankkeista. Hankkeita voi hakea hakusanalla, laitoksittain tai opetusaiheittain.
Sivuston kieli: 
https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/

Näytä enemmän
Yliopiston tieteellisten julkaisusarjojen julkaisuluettelot
http://www.uwasa.fi/julkaisu/sis.html

Näytä enemmän