25 osumaa haulle. Näytetään 1 - 25 tulosta.
Multimediaoppimateriaali perinnöllisistä taudeista ja kehityshäiriöistä. Tietoa tautien syistä, oireista, toteamisesta, hoidosta ja esiintyvyydestä populaatiossa. Animaatioita, videoita ja sanasto.
Sivuston kieli: 
http://www.yourgenesyourhealth.org

Näytä enemmän
Palkitulla sivulla on lapsille suunnitellut kokonaisuudet tähtitieteestä, luonnon monimuotoisuudesta, muinaiseläimistä ja perinnöllisyystieteestä. Genetiikan osiossa käsitellään mm. DNA:ta, geenitekniikkaa ja kloonaamista.
http://www.ology.amnh.org

Näytä enemmän
Hyvin laaja ja kattava sivusto Gregor Mendelistä, itävaltalaisesta perinnöllisyystutkimuksen uranuurtajasta. Sivuilla mm. Mendelin omien kirjoitusten arkisto, Mendelistä kirjoitettuja esseitä ja tutkimuksia sekä muuta lähdekirjallisuutta. Runsaasti perinnöllisyystieteen, kasvitieteen sekä Mendel-aiheisten keskusteluryhmien linkkejä.
Sivuston kieli: 
http://www.mendelweb.org

Näytä enemmän
Kokoelma BBC:n genetiikkaa käsitteleviä aineistoja. Sisältää tietoa ihmisen geeneistä, eläinten geneettisestä muuntelusta, kloonauksesta, geenimuunnellusta ruoasta sekä DNA:n käytöstä esim. rikostutkimuksen tai ihmisten esi-isien jäljittämisen apuna. Myös pelejä ja tehtäviä.
http://www.bbc.co.uk/science/genes

Näytä enemmän
Lääketieteen Nobelin palkinnon saivat yhdysvaltalaiset geenitutkijat Andrew Z. Fire ja Craig C. Mello. Sivulla on Nobel-komitean tiedote, palkittujen haastattelut sekä professori Bertil Daneholtin kirjoitus RNA-interferenssistä sekä linkit lisätietoon.
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2006/index.html

Näytä enemmän
Guardian Unlimited -lehden erikoisraportti geenitekniikan etiikasta, mm. esitys siitä, miten ihmisen kloonaus tapahtuu, väittelyä ja kommentteja aiheesta sekä jatkolinkkejä.
http://www.guardian.co.uk/genes

Näytä enemmän
Muistatko kouluajoilta punasilmäiset ja lyhytsiipiset? Sivuilla tehdään perinnöllisyyskokeita banaanikärpäsillä.
http://www.exploratorium.edu/exhibits/mutant_flies/mutant_flies.html

Näytä enemmän
Tietoa geneettisten sairausten testauksesta ja satojen geenilaboratorioiden ja -klinikoiden hakemisto.
Sivuston kieli: 
http://www.genetests.org

Näytä enemmän
500 vuotta sitten surmatun nuoren tytön muumioitunut, harvinaisen hyvin säilynyt ruumis löydettiin 1995 Perun Andeilta. National Geographic kertoo sivullaan, mitä kaikkea tiedemiehet pystyvät päättelemään jääneidosta ja hänen DNA:staan.
http://www.nationalgeographic.com/features/97/andes

Näytä enemmän
Yleistajuista tietoa geeneistä ja perinnöllisistä taudeista. Sanasto. Paljon viitteitä.
http://ghr.nlm.nih.gov

Näytä enemmän
Kuvin, videoin ja animaatioin elävöitetty aineisto DNA:n, geenien ja perinnöllisyyden perusteista.
http://www.dnaftb.org/dnaftb

Näytä enemmän
Geenimuuntelun riskeistä huolta kantavan kansalaisjärjestön sivuilla on keskusteluja, kannanottoja ja artikkeleita kansalaisten ja elollisen järjestelmän bioturvallisuudesta. Aiheina mm. geenimuunneltu ruoka, geenimuunnellut puut ja rokotusten ongelmat.
Sivuston kieli: 
http://www.bioturva.org

Näytä enemmän
Genetiikan alkeita tarjotaan runsaan multimedian, animaation ja tietokilpailujen keventämänä. Sivu on suunnattu koululaisille.
Sivuston kieli: 
http://vector.cshl.org/dnaftb

Näytä enemmän
Molekyylibiologian ja geenitekniikan runsas verkkoresurssi tarjoaa tietopankkeja (mm. GenBank ja Molecular Database), genomeja ja geenikarttoja, linkkejä DNA-tietopankkeihin sekä Coffee Break -osion, josta löytyy lyhyitä raportteja uusista biologian alan tutkimustuloksista ja löydöksistä. Sivusto on erittäin laaja, joten kannattaa aluksi tutkia sivukartta.
Sivuston kieli: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Näytä enemmän
Maa- ja metsätalousministeriön sivulla on kansallinen ja EU-lainsäädäntö.
Sivuston kieli: 
http://www.mmm.fi/el/laki/kara/biotek.html

Näytä enemmän
Tutoriaali on johdatus mendelismiin. Aiheet ovat Mendelin genetiikka, periytyvyyden todennäköisyys ja yksinkertaisen periytyvyyden poikkeukset.
Sivuston kieli: 
http://anthro.palomar.edu/mendel

Näytä enemmän
Tausta-aineistoa The Human Genome Project (HGP) -hankkeelle. Sivustolla paneudutaan geeniteknologiaan yleensä, geneettisiin testeihin ja sairauksiin ja pohditaan sovellusten eettisiä ongelmia. Hyvä linkkihakemisto.
Sivuston kieli: 
http://www.ornl.gov/hgmis

Näytä enemmän
Lehdessä käsitellään geeniteknologiaan, kloonaukseen, eutanasiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä.
Sivuston kieli: 
http://bioethics.net

Näytä enemmän
Biotekniikan neuvottelukunta on kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu valtioneuvoston asettama neuvoa-antava asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on seurata geenitekniikan kehitystä ja käytön turvallisuutta. Neuvottelukunta osallistuu geenitekniikkaa koskevan lainsäädännön ja ohjeistuksen valmisteluun. Kotisivuilla johdatus bio- ja geenitekniikkaan, näitä koskevaan lainsäädäntöön. Geenitekniikan turvallisuus, riskit ja etiikka, kotimaiset ja kansainväliset alan linkit.
Sivuston kieli: 
http://www.btnk.fi

Näytä enemmän
Delegationen för bioteknik som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder är ett rådgivande sakkunnigorgan i biotekniska och gentekniska frågor. Sidorna innehåller information om tillämpning av bioteknik inom jord- och skogsbruket och industrin och bioteknikens betydelse för människans hälsa och miljön.
Sivuston kieli: 
http://www.btnk.fi/sv/index.html

Näytä enemmän
Webbplatsen innehåller information om genetik och genteknik. Bland annat fakta om genmodifierade växter, djur och mikroorganismer, genetiska sjukdomar, genterapi, mutationer, kloning och lagstiftning (i EU och Sverige). Webbplatsen innehåller dessutom en ordlista med ord som används inom områdena genetik, genteknik och molekylärbiologi.
Sivuston kieli: 
http://genteknik.nu/

Näytä enemmän
Populärvetenskapliga artiklar som handlar om genetik på tidskriften Forskning & framstegs webbplats.
http://fof.se/amne/genetik

Näytä enemmän
Sveriges utbildningsradios (UR:s) tv-program om genetik och genteknik. Programmen är fritt tillgängliga på nätet. Det finns program för alla åldrar, från förskola till högskola och inom folkbildning. Programmen kan filtreras enligt utbildningsnivå.
Sivuston kieli: 
http://urskola.se/Produkter?ur_subject_tree=biologi%2Fgenetik+och+genteknik

Näytä enemmän

Näytä enemmän