24 osumaa haulle. Näytetään 1 - 24 tulosta.
Miten ratkaiset tiedonhankinnan ongelmia? Michael B. Eisenbergin ja Robert E. Berkowitzin kehittämä tiedonhankinnan The Big6 Skills -malli ja asiaa sen tiimoilta.
http://www.big6.com

Näytä enemmän
Sivuilla tietoa pikakirjoituksesta ja sen opetuksesta. Myös luettelot asiaa käsittelevistä linkeistä ja kirjallisuudesta.
Sivuston kieli: 
http://www.pikakirjoitus.fi

Näytä enemmän
Sivulle kootut lukiotason aineet ja esseet on tarkoitettu malliksi ja kommentoitavaksi. Parhaiten ovat edustettuina äidinkieli (suomi), englanti ja ruotsi.
Sivuston kieli: 
http://www.kotiaine.com

Näytä enemmän
Kirjoituskokeen avulla voi testata oman kirjoitusnopeutensa ja -tarkkuutensa.
Sivuston kieli: 
http://www.typingtest.com/fi

Näytä enemmän
Yleisluontoisen oppaan otsikoita ovat mm. Asiakirjan kirjoittamisen tekninen näkökulma, Asiakirjan ja tekstin rakenteen merkitys, Tyylit, Asiakirjamalli ja Tekstinkäsittelytyökaluja. Opas on osa Jyväkylän avoimen yliopiston Infromaatioteknologian opiskeluun liittyvää kokonaisuutta Tietokone ja tietoverkot työvälineenä.
Sivuston kieli: 
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/tekstinkasittely

Näytä enemmän
Palvelussa on ilmaisia tekstejä seuraavista lajeista: essee, aine, tutkielma, puhe, referaatti, esitelmä, raportti, tiivistelmä, muistio, mielipidekirjoitus, artikkeli ja analyysi. Tekstit on tarkoitettu malliksi ja opiksi - niiden kopioiminen on siis kiellettyä.
Sivuston kieli: 
http://www.esseet.net

Näytä enemmän
Apua vanhan teksturin käyttöön Windowsin alla.
Sivuston kieli: 
http://www.wpdos.org

Näytä enemmän
Shauna Kellyn opas perustuu pääosin Word 2002 ja Word 2003 ominaisuuksiin. Opas on tarkoitettu aloittelijoille.
Sivuston kieli: 
http://www.shaunakelly.com/word

Näytä enemmän
Gradutakuu-blogi tarjoaa tukea gradunteon aloittamiseen ja suunnittelemiseen ja gradun kirjoittamiseen.
Sivuston kieli: 
http://www.gradutakuu.fi

Näytä enemmän
Word 2003 perusteet ja muita harjoituksia.
Sivuston kieli: 
http://myy.helia.fi/~vanvu/word/wordetusivu.html

Näytä enemmän
Sivuilla selvitetään millaista lukutaitoa yliopisto-opinnoissa tarvitaan ja miten tekstejä kannattaa lähteä aukaisemaan.
Sivuston kieli: 
http://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/lue

Näytä enemmän
Tieteellisen ja soveltavan tutkimuksen menetelmien ja niiden oppimisen verkkoympäristö, josta löytyy tutkimusprosessin aineisto, apuvälineet sekä tutkimuksen toteutus- ja vuorovaikutusympäristö, virtuaalikirjasto ja viitekirjasto.
http://www.metodix.com

Näytä enemmän
Artikkeleita itseohjautuvasta oppimisesta ja itsetuntemuksesta: materiaalia aikuisopiskelijoille
Sivuston kieli: 
http://edu.phkk.fi/Opiskelu/intope/ohjaava/default.htm

Näytä enemmän
Mikko Vestola on tuonut verkkoon yläasteella ja lukiossa tehtyjä aineita, esseitä ja tutkielmia - esimerkiksi ja malliksi, ei kopioitavaksi.
Sivuston kieli: 
http://www.mvnet.fi/index.php?osio=Tutkielmat

Näytä enemmän
Näppäinkomentojen käyttö on paras tapa nopeuttaa kirjoittamista. Lista myös Excel-tiedostona tulostusta varten. (Tietotekniikan opettajat, Helsingin ammattikorkeakoulu)
Sivuston kieli: 
http://www.teli.stadia.fi/Oppimateriaali/TiTe/Word/word97pika2.html

Näytä enemmän
Linguanet tarjoaa eri kielillä mahdollisuuden arvioida kielitaitoa sekä tutustua eri oppimistyyleihin ja -tekniikoihin.
http://www.linguanet-worldwide.org/lnetww/fi/home.jsp

Näytä enemmän
Scribus on taitto- ja julkaisuohjelma, jota jaetaan GNU GPL -lisenssillä. Ohjelma toimii Windowsissa, MAC OS:ssä ja Linuxissa. Sivustolla opastetaan asentamaan Scribus ja käyttämään sitä.
http://fi.flossmanuals.net/scribus/

Näytä enemmän
Etherpad on avoimen lähdekoodin webpohjainen tekstieditori, jonka avulla käyttäjät voivat työskennellä samanaikaisesti yhdessä. Etherpad soveltuu erilaisiin dokumentoinnin tarpeisiin kuten kokousmuistioksi, suunnittelualustaksi ja ryhmätyöskentelyyn.
Sivuston kieli: 
http://muistio.tieke.fi/

Näytä enemmän
Täällä voi etsiä vastauksia kysymyksiin: millainen oppija minä olen ja miten minun kannattaa opiskella.
Sivuston kieli: 
http://oppiminen.yle.fi/opijaoivalla

Näytä enemmän
Avoimen yliopiston vinkkejä opiskelutaitojen kehittämiseen.
Sivuston kieli: 
https://www.opiskelutaidot.fi/

Näytä enemmän
Veturi-verkkotutoriaali ohjaa tiedonhankinnassa. Se opastaa analysoimaan tiedontarvetta, tunnistamaan ja arvioimaan tiedonlähteitä sekä paikantamaan niitä.
Sivuston kieli: 
http://www3.jkl.fi/kirjasto/veturi/etusivu.htm

Näytä enemmän