76 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Sivuilla kerrotaan, miten huvipuiston eri laitteet toimivat ja mitä eri fysiikan lakeja on otettava huomioon laitteita suunniteltaessa. Sivuilla on tehtäviä.
Sivuston kieli: 
http://www.learner.org/exhibits/parkphysics

Näytä enemmän
Astel on peruskoulun 5.-luokkalaisille suunnattu luonnotieteiden oppimateriaali. Sivustossa esitellään kemian ja fysiikan ilmiöitä seikkailun, kuuntelun, tutkimisen ja pelien välityksellä. Kokonaisuus sähköstä.
Sivuston kieli: 
http://www2.edu.fi/astel/index.php

Näytä enemmän
Aerodynamiikan perusteita havainnollistetaan lentokoneen, rantapallon ja leijan avulla. Työntövoiman käyttöä edustavat propelli ja raketti. Aloittelija voi perehtyä myös tuulitunneliin, sokkiaaltoon, yliäänilentoon ja muihin aerodynaamisiin asioihin.
Sivuston kieli: 
http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane

Näytä enemmän
Miksi asiat ympärillämme ovat värillisiä? Verkkonäyttelyssä on mm. teoriaa ja tietoa värin tutkimuksesta.
Sivuston kieli: 
http://webexhibits.org/causesofcolor

Näytä enemmän
Hienoja virtuaalinäyttelyitä kuten Albert Einstein, Sähkön keksiminen, Heisenberg ja epämääräisyysperiaate, maapallon lämpeneminen jne. Sivulla on myös laaja kuva-arkisto: Emilio Segrè Visual Archives ja tanskalaiselle atomifyysikolle omistetettu sivusto: Nils Bohr Library.
Sivuston kieli: 
http://www.aip.org/history

Näytä enemmän
CERN tutkii, \mistä aine koostuu ja mitkä voimat pitävät sitä yhdessä\. Runsas sivusto CERNin toiminnasta, hiukkastutkimuksesta, aineen olemuksesta, antimateriasta, avaruudesta ja tieteen historiasta. Kuvia ja linkkejä.
Sivuston kieli: 
http://www.cern.ch

Näytä enemmän
Sivulla tietoa väreistä; värien historiaa, mistä värit syntyvät, mitä väri on ja mikä on värien ja pigmenttien symbolinen ja kulttuurihistoriallinen merkitys. Tietoa myös värjäämisestä ja kankaanpainosta.
Sivuston kieli: 
http://www.coloria.net

Näytä enemmän
Juhlasivusto sisältää mm. tietoa Einsteinin elämästä ja hänen keskeisistä tutkimuksistaan.
http://www.einsteinyear.org

Näytä enemmän
Albert Einsteinille ja suhteellisuusteorialle omistettu sivusto sisältää artikkeleita, animaatioita, huippufyysikkoja selittämässä Einsteinin yhtälöä ja paljon muuta.
Sivuston kieli: 
http://www.pbs.org/wgbh/nova/einstein

Näytä enemmän
Helsingin Sanomien juttusarja vuodesta 1905, jolloin Eistein julkaisi viisi tärkeää fysiikan tutkimusta.
Sivuston kieli: 
http://www.helsinginsanomat.fi/extrat/erikoissivu/1101979266621

Näytä enemmän
Sähköoppia ja magnetismia demonstroidaan piirroksin, tekstein ja valokuvin.
Sivuston kieli: 
http://www.mip.berkeley.edu/physics/bookddx.html

Näytä enemmän
Kuvitettu, selkeä esitys sähkömagneettisesta spektristä. Sähkömagneettiseen säteilyyn liittyvät termit ja käsitteet selitetty. Linkkien takana lisäaineistoa. Tietojaan voi testata pienellä testillä.
Sivuston kieli: 
http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/emspectrum.html

Näytä enemmän
Fyysikoiden ja astronomien kuvien kokoelmassa on noin 1500 kuvaa. Pääpaino on amerikkalaisissa tiedemiehissä.
Sivuston kieli: 
http://www.aip.org/history/esva

Näytä enemmän
Tietosanakirjan tapaan koostettu kokonaisuus fysiikasta. Tieto löytyy joko aihepiireittäin selaamalla tai aakkosellisesta hakemistosta.
Sivuston kieli: 
http://scienceworld.wolfram.com/physics

Näytä enemmän
Interaktiivinen sivu yrittää hälventää fysiikan huonoa mainetta. Ja varmaan onnistuukin osittain, sillä se selittää yksinkertaisesti, miksi joku liikkuu tai putoaa tai ei putoa, mitä tapahtuu törmäyksessä tai maanjäristyksen ravistaessa rakennuksia. Simulaatiot ja tehtävät havainnollistavat lisää.
http://www.fearofphysics.com

Näytä enemmän
Iso-Britannian fuusiotutkimuksen pääpaikka Culhamissa kertoo sivuillaan mistä fuusiossa on kysymys ja mikä on fuusioenergian rooli kestävän kehityksen tavoittelussa. Sivulla on myös paljon muuta sisältöä, esimerkiksi fuusioon liittyvien termien määrittelyjä.
Sivuston kieli: 
http://www.fusion.org.uk/index.html

Näytä enemmän
Verkkoesite on osa Euroopan komission kokonaisuutta Mitä Euroopassa tutkitaan. Esitteessä esitellään fuusio tulevaisuuden energiavaihtoehtona, Euroopan fuusiotutkimusohjelma ja selvitetään fuusiotiedettä.
Sivuston kieli: 
http://ec.europa.eu/research/leaflets/fusion/index_fi.html

Näytä enemmän
Etälukion kurssissa on kertauksenomainen tiivistelmä aaltoliikkeestä, animaatioita ja vuorovaikutteisia tehtäviä.
Sivuston kieli: 
http://www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/fysiikka/kurssi3

Näytä enemmän
Fysiikan ja kemian kokeellisia töitä havainnollistavina videoleikkeinä selityksineen.
Sivuston kieli: 
http://www.edu.lieto.fi/edulieto/avoin/fykettaa

Näytä enemmän
YK:n kansainvälisen fysiikan vuoden Suomen tiedotussivut. Tietoa teemavuodesta ja sen tapahtumista Suomessa ja maailmalla. Laaja fysiikan alan linkkikokoelma.
Sivuston kieli: 
http://www.fyysikkoseura.fi/WYP2005

Näytä enemmän
Etälukion oppimateriaalissa on lukion fysiikan 1. kurssin opintoaineisto otsikolla Fysiikka luonnontieteenä sekä kurssi 8: Aine ja säteily. Aineisto on uusien opetussuunnitelmien mukaista.
Sivuston kieli: 
http://www.oph.fi/etalukio/fysiikka

Näytä enemmän
Verkkokurssi sisältää Opetushallituksen tuottamat www-sivustot: Mekaniikka, Lämpö ja energia, Aaltoliike, Fysiikka yhteiskunnassa, Sähköoppi, Fysiikan kertauskurssi. Aineisto ei vastaa nykyisiä opetussuunnitelmia.
Sivuston kieli: 
http://www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/fysiikka/fysiikka/index.html

Näytä enemmän
Etälukion fysiikan kurssi, jossa käsitellään energiaa ja lämpöä koskevia käsitteitä ja periaatteita. Lisäksi tutustutaan mm. kiinteiden aineiden, nesteiden ja kaasujen ominaisuuksiin.
Sivuston kieli: 
http://www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/fysiikka/fysiikka4

Näytä enemmän
Sivulla on Galileon käsikirjoitus Ms. Gal. 72 <i>Notes on Motion</i>. Käsikirjoitus sisältää huomioita, laskelmia, piirroksia mekaniikan ja liikkeen teorioista ja ongelmista. Käsikirjoitus on luultavasti Galileon v. 1638 ilmestyneen mekaniikkaa koskevan teoksen, <i>Discorsi</i>, alkulähde.
http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Galileo_Prototype

Näytä enemmän
Galileo Projectin sivut sisältävät tietoa Galileo Galilein elämästä ja työstä sekä hänen aikansa tieteestä ja kulttuurista. Sivuilta löytyy mm. Galileo Galilein tyttären Marie Celesten kirjeitä isälleen (englanniksi käännettyinä). Bibliografiassa sivuston laadinnassa käytetyt lähdeteokset.
Sivuston kieli: 
http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo

Näytä enemmän
Keksinnön historia ja vertailua muihin kompasseihin. 3D-mallinnoksen avulla voi tutkia instrumenttia ja sen toimintaa. Simulaatio-osuudessa on tehtäviä, joita yritetään ratkaista kompassin avulla.
Sivuston kieli: 
http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/compasso

Näytä enemmän

Näytä enemmän
Vastaa fysiikan aineenopettajien koulutuksesta ja harjoittaa fysiikan opetukseen ja opettajankoulutukseen liittyvää tutkimusta.
http://didactical.physics.helsinki.fi

Näytä enemmän
Hiukkasseikkailu on suomeksi käännetty versio englanninkielisestä Particle adventure -sivustosta. Se sisältää tietoa hiukkasfysiikasta, hiukkastutkimuksesta ja tutkimuksen historiasta sekä tulevaisuudesta. Materiaali soveltuu lukion fysiikan syventäväksi materiaaliksi sekä yliopistotason hiukkasfysiikan perusteiden oppimateriaaliksi.
Sivuston kieli: 
http://www.joensuu.fi/fysiikka/ope/materiaali/hiukkasfysiikka

Näytä enemmän
Miten neonvalo toimii, miten ruoka kypsyy ja vastaukset moniin muuhun arkipäivän fysikaaliseen ilmiöön annetaan Virginian yliopiston sivulla.
Sivuston kieli: 
http://howthingswork.virginia.edu

Näytä enemmän

Sivut