78 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Aineen neljäs olomuoto, ionisoitunut kaasu, plasma, on hienon sivuston pääosassa. Tärkeää sivuroolia näyttelevät plasman sovellutukset kuten plasmafysiikka ja fuusioreaktio. Laaja sivusto on kuvitettu ja teksti senverran helpotettu, että fysiikkaan perehtymätönkin saa asiasta selvää, jos kiinnostusta riittää.
Sivuston kieli: 
http://www.plasmas.org

Näytä enemmän
CERN tutkii, \mistä aine koostuu ja mitkä voimat pitävät sitä yhdessä\. Runsas sivusto CERNin toiminnasta, hiukkastutkimuksesta, aineen olemuksesta, antimateriasta, avaruudesta ja tieteen historiasta. Kuvia ja linkkejä.
Sivuston kieli: 
http://www.cern.ch

Näytä enemmän
Etälukion kurssissa on kertauksenomainen tiivistelmä aaltoliikkeestä, animaatioita ja vuorovaikutteisia tehtäviä.
Sivuston kieli: 
http://www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/fysiikka/kurssi3

Näytä enemmän
Keinokorva-ohjelma kertoo äänestä, melusta ja kuulosta. Jokaisesta on ohjelmassa oma kokonaisuutensa. Oppimateriaali on tarkoitettu itsenäiseen työskentelyyn.
Sivuston kieli: 
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/keinokorva

Näytä enemmän
Miksi asiat ympärillämme ovat värillisiä? Verkkonäyttelyssä on mm. teoriaa ja tietoa värin tutkimuksesta.
Sivuston kieli: 
http://webexhibits.org/causesofcolor

Näytä enemmän
Sivulla tietoa väreistä; värien historiaa, mistä värit syntyvät, mitä väri on ja mikä on värien ja pigmenttien symbolinen ja kulttuurihistoriallinen merkitys. Tietoa myös värjäämisestä ja kankaanpainosta.
Sivuston kieli: 
http://www.coloria.net

Näytä enemmän
Alkeistietoa suprajohtavuudesta. Suprajohteiden historiaa ja teoriaa: miksi sähköä johtavan aineen vaikutus häviää tietyissä lämpötiloissa, suprajohdetyypit, matalan- ja korkeanlämpötilan suprajohteet sekä sovellutukset
http://www.superconductors.org

Näytä enemmän
Videossa tutkitaan lämpöenergian johtumisesta eli lämmön siirtymisestä aineesta toiseen. Aiheeseen liittyy myös muita verkkomateriaaleja, esimerkiksi tehtäviä ja tietotesti.
Sivuston kieli: 
http://oppiminen.yle.fi/abitreenit/fysiikka/lampo-fy2

Näytä enemmän
Etälukion fysiikan kurssi, jossa käsitellään energiaa ja lämpöä koskevia käsitteitä ja periaatteita. Lisäksi tutustutaan mm. kiinteiden aineiden, nesteiden ja kaasujen ominaisuuksiin.
Sivuston kieli: 
http://www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/fysiikka/fysiikka4

Näytä enemmän
Risto Niemisen havainnollinen blogikirjoitus suprajohtavuudesta on julkaistu nuorten luonnontiedeverkkolehdessä Luova.
Sivuston kieli: 
http://www.eluova.fi/index.php?id=208

Näytä enemmän
Sivulla voi muuntaa lämpötilan mittayksiköstä toiseen.
Sivuston kieli: 
http://www.onlineconversion.com/temperature.htm

Näytä enemmän
Sähköoppia ja magnetismia demonstroidaan piirroksin, tekstein ja valokuvin.
Sivuston kieli: 
http://www.mip.berkeley.edu/physics/bookddx.html

Näytä enemmän
Artikkeli sopii niille, jotka ovat opiskelleet perusasiat NASA:n sivuilta.
Sivuston kieli: 
http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l2/emspectrum.html

Näytä enemmän
Sivusto on tehty peruskoululaisille sähköopin kertaukseen. Aiheita ovat suureet, virtapiirit, sähkömagnetismi, sähkön tuotanto ja sähkön historiaa. Usein metodina on kysyminen ja vastaaminen.
http://www.dlc.fi/~esimonen/kertaus

Näytä enemmän
Kuvitettu, selkeä esitys sähkömagneettisesta spektristä. Sähkömagneettiseen säteilyyn liittyvät termit ja käsitteet selitetty. Linkkien takana lisäaineistoa. Tietojaan voi testata pienellä testillä.
Sivuston kieli: 
http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/emspectrum.html

Näytä enemmän
Työturvallisuuteen liittyvä koulutusaineisto on suunnattu aloille, joilla staattisen sähkön hallitsemattomat purkaukset aiheuttavat vaaratilanteita. Yleisesti luettavaa on erityisesti luku 2: Varauksen muodostuminen. Siinä käsitellään sekä kiinteiden kappaleiden, nesteiden, jauheiden, kaasujen ja ihmisen varautumista. Aineisto on PowerPoint-esityksenä.
Sivuston kieli: 
http://www.tyoturva.fi/tyoturvallisuus/vaarat/staattinen_sahko

Näytä enemmän
Aerodynamiikan perusteita havainnollistetaan lentokoneen, rantapallon ja leijan avulla. Työntövoiman käyttöä edustavat propelli ja raketti. Aloittelija voi perehtyä myös tuulitunneliin, sokkiaaltoon, yliäänilentoon ja muihin aerodynaamisiin asioihin.
Sivuston kieli: 
http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane

Näytä enemmän
Sivulla on Galileon käsikirjoitus Ms. Gal. 72 <i>Notes on Motion</i>. Käsikirjoitus sisältää huomioita, laskelmia, piirroksia mekaniikan ja liikkeen teorioista ja ongelmista. Käsikirjoitus on luultavasti Galileon v. 1638 ilmestyneen mekaniikkaa koskevan teoksen, <i>Discorsi</i>, alkulähde.
http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Galileo_Prototype

Näytä enemmän
Mitä tutkii mekaniikka? Opiskelun tueksi tehdyssä aineistossa lähestytään liikettä ja voimaa, mekaniikan peruslakeja, kitkaa, ihmiskehon mekaniikkaa ja mekaniikan historiaa käytännönläheisesti. Lisänä on oppimistehtäviä.
Sivuston kieli: 
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/kaytannonfysiikka/mekaniikka.asp

Näytä enemmän
Liike ja tasapaino –oppimateriaalissa kaksi olentoa kaukaiselta planeetalta, tutustuttavat oppilaat liike- ja tasapainoilmiöihin ja niitä selittäviin luonnonlakeihin. Matriaali toimii myös opettajan materiaalina.
Sivuston kieli: 
http://www.malux.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/liike

Näytä enemmän
Säteilyturvakeskuksen julkaisema \Säteily ja sen havaitseminen\ valottaa säteilyn perusterminologiaa, kertoo säteilyn mittauksesta ja siinä käytetyistä menetelmistä ja suureista. Teos on tarkoitettu alan ammattilaisille sekä koulutusmateriaaliksi.
http://www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset/kirjasarja/fi_FI/kirjasarja1

Näytä enemmän
Vuorovaikutteinen verkkopalvelu erityisesti nuorille. Palvelun tavoitteena on antaa säteilystä tietoa ymmärrettävästi ja kiinnostavasti. Laboratoriossa voi mm. selvittää oman vuotuisen säteilyannoksensa ja mitata eri esineiden säteilytasoa virtuaalisella säteilymittarilla. Lisäksi palvelussa on käyttäjän säteilytietämystä mittaava visa.
Sivuston kieli: 
http://www.sateilylaboratorio.fi

Näytä enemmän
Hiukkasfysiikkaa yleistajuisesti. Aineistossa selitetään alkeishiukkasten käyttäytymistä kuvaava ns. standardimalli. Sivuilla pohditaan, mistä maailma on koostunut ja mikä pitää sitä kasassa. Sivuilla kerrotaan myös standardimalliin johtaneesta tutkimustyöstä. Sanastossa määritelmät termeille ja käsitteille.
Sivuston kieli: 
http://ParticleAdventure.org

Näytä enemmän
Hiukkasseikkailu on suomeksi käännetty versio englanninkielisestä Particle adventure -sivustosta. Se sisältää tietoa hiukkasfysiikasta, hiukkastutkimuksesta ja tutkimuksen historiasta sekä tulevaisuudesta. Materiaali soveltuu lukion fysiikan syventäväksi materiaaliksi sekä yliopistotason hiukkasfysiikan perusteiden oppimateriaaliksi.
Sivuston kieli: 
http://www.joensuu.fi/fysiikka/ope/materiaali/hiukkasfysiikka

Näytä enemmän
Yhdysvaltalainen Harvardin yliopiston fysiikan professori Eric Heller luo digitaalista taidetta elektronien, atomien ja molekyylien kvanttimaailmasta. Sivulla on näyttävä kuvagalleria sekä hieman tietoa taiteilijasta ja taiteesta.
Sivuston kieli: 
http://www.ericjhellergallery.com

Näytä enemmän
Verkkoesite on osa Euroopan komission kokonaisuutta Mitä Euroopassa tutkitaan. Esitteessä esitellään fuusio tulevaisuuden energiavaihtoehtona, Euroopan fuusiotutkimusohjelma ja selvitetään fuusiotiedettä.
Sivuston kieli: 
http://ec.europa.eu/research/leaflets/fusion/index_fi.html

Näytä enemmän
Iso-Britannian fuusiotutkimuksen pääpaikka Culhamissa kertoo sivuillaan mistä fuusiossa on kysymys ja mikä on fuusioenergian rooli kestävän kehityksen tavoittelussa. Sivulla on myös paljon muuta sisältöä, esimerkiksi fuusioon liittyvien termien määrittelyjä.
Sivuston kieli: 
http://www.fusion.org.uk/index.html

Näytä enemmän
ABC on lyhyt johdatus ydinfysiikkaan, toisin sanoen atomin rakenteeseen, radioaktiivisuuteen, fuusioon ja fissioon, antimateriaan...
Sivuston kieli: 
http://www.lbl.gov/abc

Näytä enemmän

Näytä enemmän

Sivut