33 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Sivuilla kerrotaan kansallispuiston historiasta, sen yleisistä piirteistä, kasveista, eläimistä sekä geologiasta.
http://www.dolomitipark.it

Näytä enemmän
Oulangan kansallipuiston maantieteellinen esittely sekä kasvillisuuden ja eläimistön esittely. Vaeltamisesta kiinnostuneet löytävät sivuilta tietoa Karhunkierroksesta.
Sivuston kieli: 
http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=259

Näytä enemmän
Euroopan komisission tietopaketti uhanalaisten eläinten ja kasvien kaupasta. Lainsäädäntöosio ja erityissivustot, joissa tietoa luonnoneläimillä ja -kasveilla käytävän kaupan säännöksistä ja velvollisuuksista. Tietoa myös matkailijoille.
Sivuston kieli: 
http://www.eu-wildlifetrade.org

Näytä enemmän
Sivulla esitellään kolme Turun kaupungin alueella sijaitsevaa luonnonsuojelualuetta, niiden sijainti, luonto, eliökunta ja linnusto.
Sivuston kieli: 
http://www.turku.fi/Public/default.aspx?nodeid=12045&culture=fi-FI&contentlan=1

Näytä enemmän
Mammal societyn sivut sisältävät tietoa nisäkkäistä, niiden suojelusta ja suojeluun liittyvistä tutkimuksista. Sivuilta löytyy myös järjestön lehdistötiedotteita.
Sivuston kieli: 
http://mammal.org.uk/

Näytä enemmän
WWF Suomen sivuilla esitellään Suomen luonnon uhanalaiset eläinlajit: kiljuhanhi, valkoselkätikka, merikotka,. pyöriäinen, saimaannorppa, lohi, jokihelmisimpukka, Itämeren hylkeet ja suupedot.
http://www.wwf.fi/ymparisto/uhanalaiset_lajit/kotimaiset

Näytä enemmän
Tietoa susista ja niiden suojelusta lähinnä Pohjois-Amerikassa.
http://www.defenders.org/wildlife/new/wolves.html

Näytä enemmän
Suomen kasviston ja eläimistön uhanalaisuuden arviointi. Luettelot hävinneistä ja uhanalaisista kasveista ja eläimistä. Uhanalaisuusarvioinnin kohteet sekä uhanalaisuuden luokat ja kriteerit
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1758&lan=FI

Näytä enemmän
Kansainvälisen lintujensuojelujärjestön Birdlife Internationalin kotisivut. Niissä esitellään järjestön toimintaa ja suojelukohteita. Sivustosta on myös pääsy eri maanosien ja maiden suoelutilanteiden yhteenvetoihin.
http://www.birdlife.net

Näytä enemmän
Suomen eliölajien uhanalaisuus on arvioitu neljännen kerran. Julkaisussa tarkastellaan 21 398 lajin uhanalaisuutta. Julkaisussa esitellään Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton lajien alueellisen uhanalaisuusarvioinnin kriteerit.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=371160&lan=fi&clan=fi

Näytä enemmän
Verkkopalvelu esittelee Itäisen Suomenlahden kansallispuiston retkeilysaaria ja niiden nähtävyyksiä.
http://www.surffaakaakkoon.fi/itainensuomenlahti/

Näytä enemmän
Sivuilla on kertomus taideopiskelijoiden vaellusretkestä Kevon luonnonpuistossa. Lisäksi tietoa Kevon luonnonpuistosta ja sen kasvillisuudesta sekä Lappi-, Kevo- ja vaellusaiheisia linkkejä.
Sivuston kieli: 
http://www.andrea.net/kevo

Näytä enemmän
IUCN Red List on tietokanta uhanalaisesta eläimistöstä ja kasvistosta. Tietokanta määrittelee lajien uhanalaisuuden eri kategorioihin, sisältää tietoa lajien esiintymisestä maittain ja maantieteellisillä alueilla sekä eri merialueilla. Sisältää myös laajan linkkilistan sivustoille, joilta löytyy lisäinformaatiota eri lajeista, uhanalaisten lajien säilyttämisen puolesta työskentelevistä organisaatioista ja projekteista.
Sivuston kieli: 
http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/red_list

Näytä enemmän
Metsähallituksen Kansallispuistot sisältää listan Suomen kansallispuistoista. Kansallispuistoista annetaan perustiedot: sijainti, pinta-ala ja lyhyt kuvaus sekä tietoa laveammasti alueen luonnosta, nähtävyyksistä, historiasta sekä harrastusmahdollisuuksista siellä. Palvelusta löytyvät kansallispuistojen kartat ja kulkuyhteydet alueelle sekä reitit alueella (esim. retkeilyreitit, luontopolut, melontareitit). Sivustoon on myös koottu tiedot kansallispuistojen palveluista: opastuksesta, yöpymisestä, ruokailusta ja ruonlaitosta sekä varusteiden vuokraamisesta. Lisäksi jokaisesta alueesta on julkaistu ohjeet ja säännöt, kuinka niillä tulee käyttäytyä sekä yleisimmät kysytyt kysymykset.
Sivuston kieli: 
http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=100

Näytä enemmän
Metsähallituksen sivulla kerrotaan Suomen luonnonsuojelualueista: kansallispuistoista, luonnonpuistoista, soidensuojelualueista, lehtojensuojelualueet, vanhojen metsien suojelualueet, hylkeidensuojelualueet sekä muista luonnonsuojelualueista. Sivustossa kerrotaan alueista, niiden merkityksestä sekä annetaan niiden sijainti kartalla.
Sivuston kieli: 
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Suojelualueet/Sivut/Suojelualueidenverkostollas...

Näytä enemmän
Sivut sisältävät Kolin kansallispuiston Luontokeskus Ukon luontomultimedian www-version. Sivuilla seikkailee peikko Ukonpoika, jonka mukana käymme Kolin eri kohteissa ja aikamatkalla.
Sivuston kieli: 
http://koli.metla.fi/media

Näytä enemmän
Sivuilla on tietoa Petkeljärven kansallispuiston luonnosta ja palveluista sekä retkeilyreiteistä. Sivuilla on myös alueen kartta.
Sivuston kieli: 
http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=307

Näytä enemmän
Sisältää tietoa parin viime vuosisadan aikana sukupuuttoon kuolleista eläimistä, sekä uudelleen \löydetyistä\ eläinlajeista. Tietoa myös valikoivasta jalostuksesta ja kloonauksesta.
Sivuston kieli: 
http://www.petermaas.nl/extinct

Näytä enemmän
Sivuille on koottu tietoa Indonesian luonnonsuojelualueista ja uhanalaisista lajeista. Luettelo tieteellisistä julkaisuista, joissa käsitellään Indonesian alueen luontoa. Julkaisusta Tropical biodiversity sisällysluettelot ja abstraktit. Lähdeluettelo.
Sivuston kieli: 
http://www.nature.org/wherewework/asiapacific/indonesia

Näytä enemmän
Sivuilla on luettelot Suomen uhanalaisista ja hävinneistä selkärankaisista ja selkärangattomista eläimistä. Luetteloista selviävät myös elinympäristöt ja uhanalaisuuden syyt.
Sivuston kieli: 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=5292&lan=FI

Näytä enemmän
Suomen ympäristöministeriön julkaisema lista Suomen uhanalaisista kasveista. Putkilokasvit, sammalet, levät, sienet, jäkälät. Jokaisesta kasviheimosta luetellaan erikseen hävinneet, erittäin uhanalaiset, vaarantuneet, silmälläpidettävät taantuneet, silmälläpidettävät harvinaiset, silmälläpidettävät puutteellisesti tunnetut ja luettelosta poistetut lajit.
Sivuston kieli: 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1760&lan=FI

Näytä enemmän
Bat Conservation International -järjestön sivuilla kerrotaan lepakoiden ja niiden elinympäristöjen suojelusta. Sivuilta saa tietoa järjestön toimintamuodoista ja projekteista. Julkaisuista luettelo ja niissä ilmestyneitä artikkeleita kokoteksteinä.
Sivuston kieli: 
http://www.batcon.org

Näytä enemmän
Valaille ja valaiden suojelulle omistetut sivut. Tietoa ja kuvia hetula- ja hammasvalaista. Lajeista mm. kuvaukset ja levinneisyyskarttoja.
Sivuston kieli: 
http://www.cetacea.org

Näytä enemmän
Merisaukko ja sen suojelu. Tietoa mm. Kalifornian rannikolla elävästä saukkolajista ja sen suojelusta.
Sivuston kieli: 
http://www.defenders.org/wildlife/new/seaotters.html

Näytä enemmän
Kansainvälisen Ramsar-sopimuksen esittely ja historia. Sopimuksen piiriin kuuluvat kansainvälisesti merkittävät kosteikkojen suojelualueet; lisäksi kriteerit, joiden perusteella alueet voidaan ottaa sopimuksen piiriin.
Sivuston kieli: 
http://www.ramsar.org

Näytä enemmän
Sivuilla on esitelty Patvinsuon kansallispuiston luonnon erityispiirteitä sekä alueen palveluita ja retkeilyreittejä. Alueesta löytyy myös kartta.
Sivuston kieli: 
http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=283

Näytä enemmän
Nyheter om djur. Nya fakta och forskningsrön om olika djurarter. Även fossila djur och klonade djur. Nyheter också om bl.a. djurförsök, miljön, naturkatastrofer och djurtransporter.
Sivuston kieli: 
http://www.sundweb.com

Näytä enemmän
Presentation av Ekenäs skärgårds nationalpark. Uppgifter om naturförhållanden, service (förbindelser, fiske, Ekenäs naturum). Karta över området ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.utinaturen.fi/sv/ekenasskargard

Näytä enemmän
Presentation av Noux nationalpark. Uppgifter om naturförhållanden och service. Karta över området ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.utinaturen.fi/sv/noux

Näytä enemmän

Sivut