38 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Tietoja aallon- ja merivedenkorkeudesta, talvella jäätilanteesta ja kesällä levätilanteesta. Vedenkorkeustiedot 13 eri mittausasemalta.
Sivuston kieli: 
http://www.fimr.fi/fi/itamerinyt

Näytä enemmän
Toistuvat rankkasateet saivat Seine tulvimaan Pariisin kaduille tammikuussa 1910. Virtuaalinäyttelyyn on koottu valokuvia, postikortteja, julisteita, lehtileikkeitä ja muuta aineistoa tuosta pariisilaisia raskauttaneesta viikosta.
Sivuston kieli: 
http://inondation1910.paris.fr

Näytä enemmän
\Development of Operational System for European Glacial Areas\. Turun yliopiston maantieteen laitoksen koordinoima EU-projekti, jossa tutkitaan jäätiköitä ja niissä tapahtuvia muutoksia.
http://omega.utu.fi

Näytä enemmän
Sivuilla informaatiota keskuksen tuottamasta tietoaineistosta, eri keskuksista ja ohjelmista, tutkimusprojekteista ja julkaisuja.
http://www-nsidc.colorado.edu

Näytä enemmän
Täyteläisillä sivuilla NOAA kertoo tutkijoidensa retkistä valtamerien syvyyksiin, tutkimuksissa käytettävistä välineistä ja valtameritutkimuksen historiasta Yhdysvalloissa. Olennainen osa sivustoa on monipuolinen kuvamateriaali.
http://oceanexplorer.noaa.gov

Näytä enemmän
Tulvat ovat yleisin luonnonmullistus Euroopassa. Euroopan ympäristökeskuksen raportissa käydään läpi tulviin vaikuttavien tekijöiden muuttuminen tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen myötä. Raportti on pdf-muodossa.
http://www.eea.europa.eu/fi/publications/briefing_2005_1

Näytä enemmän
Selvitys veden kiertokulusta maapallolla. Mukana ovat niin haihtuminen, tiivistyminen, maapallon vesivarastot, sateet, pohjavedet kuin tulvatkin.
http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/hyd/home.rxml

Näytä enemmän
Mikä saa aikaan säännöllisen vaihtelun merten pinnankorkeudessa? Sivu on osa Särkänniemen Planeetarion Tähtiakatemia-avaruustietopakettia.
http://www.sarkanniemi.fi/akatemiat/tahtiakatemia/maapallo/vuorovesi.htm

Näytä enemmän
Lumen olemukseen hullaantuneille tieteellistä ja miksei taiteellistakin tietoa jääkiteistä ja lumihiutaleista.
http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals

Näytä enemmän
How Stuff works -sivustoon kuuluvassa osiossa on perustietoa tulvien synnystä ja kuvia joistakin tuhoisista tulvista.
http://science.howstuffworks.com/flood.htm

Näytä enemmän
Ympäristönhallinnon sivustolla on asiaa tulvista yleensä, tulvasuojelusta ja tulviin varautumisesta. Saat myös käytännölliset ohjeet siitä, mitä kannattaa tehdä, kun tulva uhkaa.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=1656

Näytä enemmän
RASCALS-retkikunnan muodostaa kolme tutkijaa, jotka tutkivat arktisen lumen ja jään ominaisuuksia Grönlannissa 3 viikon ajan kesä-heinäkuussa 2010. Blogissa seurataan retkikunnan elämää tutkimusasemalla.
http://blog.fmi.fi/greenland

Näytä enemmän
Kuvakirjasto on jaettu aiheen mukaan. Aiheen sisällä pääset katsomaan kuvia albumeittain tai yhtenä luettelona.
http://www.photolib.noaa.gov

Näytä enemmän
Pohdintaa jäätiköiden kutistumisen seurauksista, flash-esitykset jäätikkökiipeilijän varustuksista ja jäätikön elinkaaresta sekä NASA:n satelliittikuvia jäätiköistä ennen ja jälkeen vaarallisten tapahtumasarjojen.
http://www.pbs.org/wgbh/nova/mtblanc

Näytä enemmän
Itämeren tutkimusrahoittajien yhteistyöhankkeen Bonus for the Baltic Sea Science - Network of Funding Agencies kotisivu. Verkkosivuilla on yleistietoa hankkeesta ja sen tavoitteista sekä hankkeeseen osallistuvista organisaatioista. BONUS-hankkeen jäseninä on kymmenen tutkimusrahoitusorganisaatiota kahdeksasta Itämeren alueen EU-maasta. Sivusto on englanninkielinen.
http://www.bonusportal.org

Näytä enemmän
Sivusto sisältää ajankohtaista tietoa Itämerestä ja sen rehevöitymisestä teksteinä, kuvina, graafeina ja karttoina. Sivuilla tutkimustieto on jaettu viiteen osa-alaueeseen : ihmisen toiminta valuma-alueella (driving forces), siitä aiheutuva merta reheivöittävä ravinnekuormitus (pressures), liiallisista ravinteista aiheutuvat elinolosuhteiden muutokset (state), ekosysteemin muutokset eli rehevöitymisen vaikutus eliöstöön (impact) ja mitä toimenpiteitä on tehty rehevöittymisen hillitsemiseksi (responses). Sivuilla myös Encyclopedia-osio, jossa sanasto ja Itämeren rehevöitymiseen liittyvä tekstikokoelma, linkkikokoelma ja omat sivut kouluille. Boing-hanke on osa EU:n rahoittama INFO2000-ohjelmaa.
https://boing.fimr.fi/index.html

Näytä enemmän
Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuille on koottu tulvakarttoja eri puolelta Suomea.
http://www.ymparisto.fi/tulvakartat

Näytä enemmän
Verkkokirjassa käsitellään vesivaroja, hydrologiaa, hydrauliikkaa, veden laatua ja aineiden kulkeutumista, vesirakennusta ja vesistösuunnittelua. Oppikirja on pdf-muodossa.
http://civil.tkk.fi/fi/tutkimus/vesitalous/www_oppikirjat/yhd_01100/yytverkkokirja.pdf

Näytä enemmän
Missoulan jääjärven jääpadon murtumista seurasi jättimäinen tulva, jonka syyt ja jäljet kiinnostavat tutkijoita. TV-ohjelman oheissivuilla on geologin haastattelu, artikkeli jääkauden järvestä sekä interaktiivinen osio, jossa voi tutkia tulvaveden jättämiä jälkiä maaperässä. Kuvat ovat upeita. Informatiivisessa tietovisassa on kahdeksan geologisten muodostelmien syntyä koskevaa kysymystä.
http://www.pbs.org/wgbh/nova/megaflood

Näytä enemmän
Itämeren vieraslajien tunnistusopas kattaa suuren osan Suomen merialueilla tavatuista lajeista. Oppaasta on apua lajien tunnistamisessa ja havaintojen ilmoittamisessa tutkijoille. Havainnoista voi ilmoittaa vieraslajilomakkeella.
Sivuston kieli: 
http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/uhat/vieraslajit/vieraslajiopas/fi_FI/vieraslajiopas/

Näytä enemmän
Itämeren oppimispolku kokoaa yhteen Itämeri-aiheisia oppimateriaaleja käytettäväksi varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa ja lukiossa.
http://www.itamerenoppimispolku.fi/

Näytä enemmän
Järviwiki on Suomen järvien oma verkkopalvelu, jota rakennetaan viranomaisten ja käyttäjien yhteistyöllä. Järviwikistä löytyy perustiedot kaikista yli 1 hehtaarin kokoisista järvistä sekä työkaluja, joilla käyttäjät voivat jakaa mm. valokuvia ja havaintoja.
http://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu

Näytä enemmän
Vesivaroista ja vedenkulutuksesta kertova sivusto.
http://beta.yle.fi/tosi_kuin_vesi/

Näytä enemmän
Merentutkimuslaitoksen Itämeriportaali sisältää ajankohtaista tietoa Itämerestä ja perustietoa sen erikoispiirteistä. Raportteja Itämeren ja sen osien tilasta eri vuosina, linkkejä Itämeren suojelusta ja sitä koskevasta kansallisesta ja kansainvälisestä lainsäädännöstä, tietoa Merentutkimuslaitoksen yhteistyötahoista ja laitoksen tuottamat ympäristökasvatussivut. Lisäksi sivuilla on Itämeriaiheinen sanasto ja kuvagalleria.
Sivuston kieli: 
http://www.fimr.fi

Näytä enemmän
Tulvakeskus ennustaa ja tiedottaa tulvatilanteesta. Se myös varoittaa veden pinnan hälyttävästä noususta sekä rankkasateista.
Sivuston kieli: 
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulvakeskus

Näytä enemmän
Itämeren talvimerenkulkua palvelevassa verkkopalvelussa on mm. ajantasainen jääkartta, jäänpaksuuskartta, jääraportteja, ennuste, liikennerajoitukset ja jäänmurtajien avustusalueet. Palvelu on englanninkielinen ja sen on tuottanut Itämeren rantavaltioiden jäänmurtoviranomaisten muodostama Baltic Icebreaking Management.
Sivuston kieli: 
http://www.baltice.org

Näytä enemmän
Maailman valtamerien lajien moninaisuutta valottava sivusto.
http://www.coml.org

Näytä enemmän
Webbsajten är en gemensam satsning från Sveriges tre Marina Forskningscentrum. Den en startpunkt för alla som vill veta något om havet, havsforskning eller havsmiljöarbete.
Sivuston kieli: 
http://www.havet.nu

Näytä enemmän
Suomen vesivaroja, veden kiertokulkua ja vesistön vuorovaikutuksia muun ympäristön kanssa valaiseva sivusto. Täältä löytyvät hydrologiset kuukausitiedotteet ja hydrologinen vuosikirja.
Sivuston kieli: 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=24300&lan=FI

Näytä enemmän
TV-sarjaan perustuva WWW-sivusto, jossa tietoa merestä ja varsinkin sen vaarallisista puolista: myrskyistä, hyökyaalloista. Animaatioita, videopätkiä, simulaatioita.
Sivuston kieli: 
http://www.pbs.org/wnet/savageseas

Näytä enemmän

Sivut