50 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Eduskunnan kirjasto on koonnut suomalaisten valtiopäivien avajaispuheet vuosilta 1907-2006 julkaisuksi. Julkaisusta löytyvät myös Venäjän keisarien pitämät säätyvaltiopäivien avajaispuheet vuosilta 1809 ja 1863.
Sivuston kieli: 
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/ekij_8+2006.pdf

Näytä enemmän
Hallituksen esityksiä voi hakea viitetiedoista tai tekstistä tai numerolla. Uusimmat esitykset (vireillä olevat) ovat palvelun etusivulla.
http://www.edilex.fi/virallistieto/he

Näytä enemmän
Haku numerolla ja vuodella tai tekstistä hakusanoilla, selaus ministeriön tai vuoden mukaan.
http://www.finlex.fi/esitykset

Näytä enemmän
Kansan Arkisto tallentaa työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen perinnettä. Sivuilla tietoa arkiston kokoelmista, toiminnasta ja näyttelyistä.
Sivuston kieli: 
http://www.kansanarkisto.fi

Näytä enemmän
Oikeusministeriön julkaisemassa rapostissa selvitetään suomalaisten politiikkatietämystä. Julkaisu on PDF-muodossa.
http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Julkaisuja/Julkaisujenarkisto/Oikeusministerionjulkaisuja2008/122...

Näytä enemmän
Yhteiskuntatiedon Sinä ja toiset -kurssi kuuluu etälukion yhteiskuntaopin kokonaisuuteen. Siinä tutkitaan, miten ihmiset toimivat suomalaisessa yhteiskunnassa. Kuka päättää asioista ja miten kansalaiset voivat vaikuttaa? Millainen maa Suomi on elää? Sivuun sisältyy myös YO-tehtäviä.
http://www.oph.fi/etalukio/yhteiskuntaoppi/yhteiskunta

Näytä enemmän
Kansan Arkiston verkkonäyttelyssä kerrotaan miten punaisesta väristä tuli vapautustaistelun tunnusmerkki ja työväenluokan kansainvälisyyden ja aatteellisuuden symboli ja miten Suomen työväenliike otti punaisen järjestölipun käyttöönsä vuodesta 1897.
http://www.kansanarkisto.fi/punaliput

Näytä enemmän
Tietokanta sisältää suomalaisten puolueiden ohjelmia vuodesta 1880 alkaen. Voimassa olevat yleisohjelmat on listattu erikseen.
http://www.fsd.uta.fi/pohtiva

Näytä enemmän
Avoin ministeriö on vapaaehtoisvoimin toteutettu palvelu, jossa rekisteröityneet käyttäjät voivat esittää omia ideoitaan lakialoitteiksi. Toisten ideoita voi kommentoida omallaan nimellään.
http://avoinministerio.fi/

Näytä enemmän
Webbplatsen demokrati.fi samlar ihop tjänster och information som anknyter till deltagande och medborgarinflytande. På webbplatsen finns den offentliga förvaltningens gemensamma elektroniska demokratitjänster och bakgrundsinformation om samhälleligt deltagande. Med hjälp av webbplatsen kan du delta i beredning av ärenden och påverka beslutsfattandet.
Sivuston kieli: 
http://www.demokrati.fi/hemsida/

Näytä enemmän
Sivut sisältävät tietoa kansanvallan perusteista ja peruskäsitteistä, kansalaisten oikeuksista, osallistumis- ja vaikuttamistavoista, kansalaisyhteiskunnasta, puolueista ja julkisesta päätöksenteosta. Lisäksi on puheenvuoroja ja uutisia.
Sivuston kieli: 
http://www.kansanvalta.fi

Näytä enemmän
Lainsäätäjät on yläasteikäisille ja sitä vanhemmille suunnattu peli, jonka avulla voi opiskella Suomen lainsäädäntää, parlamentarismin toimintaa sekä poliittista järjestelmää yleensä.
Sivuston kieli: 
http://www.lainsaatajat.fi/index2.php?flash=true&lang=fin

Näytä enemmän
Vuonna 2017 tulee kuluneeksi sata vuotta Suomen itsenäistymisestä ja vuonna 2018 sisällissodasta. Työväenliike osallistuu merkkivuosien viettoon mm. esittelemällä suomalaisen työväenliikkeen historiaa. Sivuilla tiedotetaan tapahtumista, jotka liittyvät Suomen juhlavuoden muistamiseen ja työväenliikkeeseen.
Sivuston kieli: 
http://www.tyovaenliike.fi/

Näytä enemmän
Valtikka.fi on foorumi osallistumisesta ja vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille. Siellä on tietoa nuorisovaltuustoista, nuorisolautakunnista, nuorisotoimesta, järjestöistä ja puolueista. Valtikka.fissä on myös keskustelufoorumi ja e-gallup mielipiteitä varten. Sivuilla on tuoreimpia nuoria koskevien uutisten sanomalehtikatsauksia.
Sivuston kieli: 
http://www.valtikka.fi

Näytä enemmän
Lasten Parlamentti antaa 7-12 –vuotiaille lapsille vaikuttamiskanavan, mutta myös viranomaisille ja päättäjille mahdollisuuden kysyä ja selvittää erilaisia asioita suoraan lapsilta. Tavoitteena on lisäksi edistää yhteistyötä ja virikkeitä lasten aseman kehittämiseksi sekä tuottaa materiaalia, koulutusta ja neuvontaa lasten paikalliseen demokratiakasvatukseen.
Sivuston kieli: 
http://www.lastenparlamentti.fi

Näytä enemmän
Pelillinen työkalu poliittisten puheiden arviointiin. Bingon on toteuttanut Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI. Tavoitteena on kiinnittää huomiota poliittiseen puheeseen ja populismiin eri ympäristöissä.
Sivuston kieli: 
http://populismibingo.fi/

Näytä enemmän
Eduskunnan kirjasto on julkaissut verkossa vuonna 1997 painettuna ilmestyneen kirjan Suomen ensimmäisistä naiskansanedustajista. Kirja tarkastelee siirtymistä yksikamariseen eduskuntaan ensimmäisten kansanedustajanaisten kautta. Myös naisten äänioikeuden historiaa esitellään lyhyesti.
Sivuston kieli: 
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/eduskunta/yksi-kamari-kaksi-sukupu...

Näytä enemmän
Eduskunnan esittely Eduskuntatalosta, eduskunnan historiasta sekä eduskunnan työskentelystä.
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/tervetuloa/index.htx

Näytä enemmän
Oikeusministeriön vaalisivuille on koottu tietoa vaaleista, kansanäänestyksistä, puolueista, vaalirahoituksesta sekä kansalaisten osallistumisesta yleensä. Sivuilla julkaistaan myös vaalien tulostiedot ja muuta vaaleihin liittyvää tilastotietoa.
Sivuston kieli: 
http://www.vaalit.fi

Näytä enemmän
Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävät, kantelun tekeminen, oikeusasiamiehen ratkaisut, hänen antamansa tiedotteet sekä julkaisut.
http://www.oikeusasiamies.fi

Näytä enemmän
Sata vuotta eduskuntavaaleja sisältää tietoa Suomen eduskunnasta, sen toiminnasta ja suomalaisen demokratian kehityksestä 1900-luvun alusta lähtien. Palvelussa on aikajana, jolta voi valita aiheen. Lisäksi tarjolla ovat eduskuntavaalien tilastot sekä tietoa puolueista.
http://www.yle.fi/satavuottaeduskuntavaaleja

Näytä enemmän
Vaalikarttapalvelusta saa kartoin ja kuvioin havainnollistettua tietoa vuoden 2011 eduskuntavaaleista. Palvelun avulla voidaan tarkastella muun muassa äänestysaktiivisuutta ja sen muutoksia edellisistä vaaleista, puolueiden kannatusta ja niiden muutoksia sekä valittujen ehdokkaiden ääniosuuksia.
http://pxweb2.stat.fi/explorer/eduskuntavaalit_2011/index.shtml

Näytä enemmän
Nuorteneduskunta.fi -sivustolta saa perustiedot eduskunnan toiminnasta, lainsäädäntöprosessista ja suomalaisesta demokratiasta. Sivut toimivat myös koulujen parlamenttikerhojen tukikohtana ja aineistopankkina.
http://www.nuorteneduskunta.fi/Suomeksi/Eduskunta/

Näytä enemmän
Vaalitutkimusportaali sisältää tietoja Suomen vaaleista sekä kansalaisten poliittisesta osallistumisesta ja poliittisista asenteista. Sivusto kokoaa alan keskeisiä tietoresursseja ja toimii siten ikkunana Suomen vaaleihin ja vaalitutkimukseen.
Sivuston kieli: 
http://www.vaalitutkimus.fi/fi/

Näytä enemmän
Verkkonäyttely esittelee säätyvaltiopäivien historiaa ja merkitystä nykypäivän Suomelle. Näyttely on tarkoitettu erityisesti koulujen käyttöön.
Sivuston kieli: 
http://www.nuorteneduskunta.fi/1863

Näytä enemmän
Eduskunnan kirjasto on koonnut tietopaketin eduskuntavaaleista. Aiheina ovat mm. vaalien keskeiset periaatteet ja vaalirahoitus sekä vaalien aikatauluun, puolueisiin, ehdokkaisiin, äänestäjiin ja vaalien tulokseen liittyvät seikat.
Sivuston kieli: 
http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/kirjasto/eduskuntatieto/vaalit2015/index.htx

Näytä enemmän
Yleisradion vaalisivuilla seurataan kulloinkin ajankohtaisia vaaleja. Sivuilla on vaalikone, vaalien aikataulu, vaaliohjelmat radiossa, televisiossa ja Internetissä, uusimmat galluptulokset sekä keskustelupalsta.
Sivuston kieli: 
http://www.yle.fi/vaalit

Näytä enemmän

Sivut